Inte längre ST-läkareGlömt skriva att jag nuförtiden är specialist/psykiater/psykiatriker.

Om mig

Jag är läkare på väg att specialisera mig i psykiatri.

Alla åsikter här är mina egna och jag företräder på intet sätt psykiatrin, psykiaterkåren eller ngn av de föreningar jag är med i. Jag skriver för att jag vill prova att formulera mina tankar lite mer. Jag skriver aldrig om patienter jag träffat. Citat och liknande är påhittade men tänkta att vara realistiska.

För att bli specialistläkare i psykiatri krävs utöver att man är legitimerad läkare 3,5 års tjänstgöring inom olika delar av psykiatrin samt sk "randtjänstgöring" inom internmedicin (6 månader), neurologi (6 månader), BUP (3 månader) och beroendemedicin (3 månader). Dessutom skall man tillägna sig basutbildning i någon psykoterapiform, mostvarande 1,5 till 2 terminers heltidsstudier. I mitt fall är det KBT.

Nyfiken? Fråga!

RSS 2.0