Psykiatern mot strömmen - Thomas Eriksson trampar i fler klaver.

Så här svarar Thomas Eriksson på en läsarefråga på sin hemsida.

Frågan är varför han rekommenderar läkemedelsbehandling trots att SSRI inte är så mycket bättre än placebo:

Du har missuppfattat mig om Du tolkat mig så att jag skulle ”rekommendera medicinering vid de flesta depressioner”. Det gör jag verkligen inte. Att ta läkemedel (liksom att genomgå olika former av psykoterapier) innebär nästan alltid nackdelar för patienten. Läkemedel ger ofta upphov till biverkningar, de kostar pengar, man måste komma ihåg att ta dem och genom medicineringen påminns man om att man är sjuk. Psykoterapi är ofta integritetskränkande, den kostar också pengar och är alltid tidskrävande. En förutsättning för att man skall rekommendera en patient någon behandling över huvud taget – vilken det vara månde – gäller självklart att man måste känna sig övertygad om att de fördelarna av att genomgå behandlingen överstiger nackdelarna.

Jag träffar många patienter där jag inte tror att det finns någon behandling där fördelarna för patienten överstiger nackdelarna. I sådana fall rekommenderar jag ingen behandling. Jag brukar erbjuda en stödkontakt med möjlighet att ge en specifik behandling om tillståndet skulle försämras.

"Psykoterapi ofta integritetskränkande"? Eriksson har som sagt inte någon vidare kunskap om vad psykoterapi är. Det visas också i hans uttalanden i textform och i radio om att det är bättre att tala med en anhörig eller granne.
Kanske har han egna dåliga erfarenheter? Visst finns det dåliga terapier och dåliga terapeuter. Det finns också patienter med metabola varianter som gör att de får paradoxala reaktioner på farmaka.

Frågan är vad en stödkontakt ska vara till för? Har det ngn positiv effekt för patientens hälsa? Om det inte har det ska det definitivt inte erbjudas av vården. Thomas, hur är det med evidensen för stödkontakter? De kostar mig veterligen lika mycket som terpaikontakter för skattebetalarna.

Att Thomas Eriksson träffar "många" patienter som vare sig ska ha farmaka eller psykoterapi utan en "stödkontakt" tyder på att hans patientklientel är annorlunda än det man ser på en allmänpsykiatrisk mottagning. Där är "mild" egentlig depression ytterligt sällsynt t ex. Vid vet av forskningen att prognosen för spontanremission vid måttlig-djup egentlige depression inte är särskilt god. Men kanske Thomas Eriksson även där har egna slutsatser av forskningen.

Hur man än vänder sig har man alltid svansen därbak. I Thomas fall så kan han värdera Socialstyrelsens värdering, SBU's värdering hur han vill. Han kommer dock inte ifrån att det internationella psykiaterskrået anser psykoterapi som ett högst verksamt behandlingsalternativ.

 

Hans inlägg i debatten om apatiska flyktingbarn? Don't get me started. Jag minns väl hans påståenden om förgiftning som orsak till fenomenet. Manipulation trolig orsak till apati bland flyktingbarn, DN 061029

Hans bevis är dels frånvaron av andra förklaringar till att "fenomenet" uppstod på kort tid, att det var flyktingar från vissa länder osv. Dels hans anekdotiska bevisföring.

"Mitt eget intresse för denna fråga väcktes då jag vid ett tillfälle anmodades att bedöma en flicka som uppenbarligen tillhörde gruppen "apatiska barn". Vid min undersökning av flickan företedde hon uppenbara symptom på läkemedelsförgiftning. Det visade sig också att modern hade tillgång till två stora plastflaskor med flytande läkemedel; ett mot schizofreni och ett mot depression. Därom tillfrågad medgav modern att varje gång flickan vaknade fick hon ett halvt dricksglas med vardera läkemedlet. Jag avrådde från fortsatt medicinering och med moderns medgivande omhändertog jag flaskorna. Vid min förnyade undersökning dagen därpå var flickan helt symptomfri.
Denna och ett antal andra likartade observationer har isolerade givetvis inget bevisvärde i frågan om orsaken till den stora gruppen av "apatiska barns" tillstånd."

Ärligt talat. Hur får en asylsökande tag på plastflaskor med antidepressiva respektive neuroleptika. Flaskor som man tar ett halvt drickglas ur vardera? Ett vanligt drickglas rymmer 2-3 dl. Alltså skulle barnet få drygt 1 dl ur varje flaska/dag eller mer (beroende på hur ofta barnet vaknade). Med Erikssons påstådda vetenskapliga noggrannhet borde han rimligen frågat sig vad det kunde vara för preparat och fått det analyserat.

Det kan rimligen inte komma från svenska apotek i alla fall, där finns inte förpackningar av den dimensionen. Var det ngt naturpreparat? Var det något som var utspätt?

Well, Thomas Eriksson drar långgånga slutsatser i alla fall.

 


Norsk scientologhöjdare hoppar av!

Nyligen hoppade en av de norska scientologernas ledare av. Han är OT 8, dvs en mycket hög nivå av scientologisk karriär och det otsvarare troligen 100-tusentals kronor i kursavgifter.
På sin hemsida skriver han att anledningen till avhoppet inte är den scientologiska läran i sig utan de metoder som används av ledningen. Lögner, trakasserier, brott mot mänskliga rättigheter och förtryck.
Han tar också avstånd från scientologiska tekniker som "fair-game" (misskreditera din motståndare med falska anklagelser).

Han argumenterar enligt scientologisk logik på detta sätt, förefaller lite underligt i mina ögon.
[?The tech is working as intended]; OR:
Geir is right about the system is being broken
The system is broken
Geir is wrong about the system being broken
He is an OT VIII having been thoroughly checked by the system
The system is broken

Han har också intervjuats i Dagbladet, VG och Aftenposten.

Här är en intervju i NRK.


Det är väldigt spännande att läsa om hur en övertygad scientolog använder resonemang som är uppenbart färgade av Ron L Hubbards terminologi och läror för att distansera sig från och kritisera Church of Scientology.

Här är lite andra lästips:
Bara lite lästips om för den som vill veta mer om scientologernas verksamhet i Skandinavien.

Sydsvenskan har en hel artikelserie om scientologerna apropå deras öppnande av en "ideal org" i Skåne.

Den norska tidningen VG Nett har undersökt scientologrörelsen i Norge, bland annat genom att låta journalister göra det ökanda "personlighetstestet". Upprinnelsen är att dottern till en norsk politiker tog ett sådant test ocj kort därefter tog sitt liv. Det har lett till en diskussion kring vilka som ska ägna sig åt psykisk ohälsa.

Medicinteknisk humor

En bekant postade detta klipp på Facebook (tack Tove).

En Transkutan Elektrisk NervStimulator/TENS-apparat används framförallt av sjukgymnaster. Det är en apparat som sänder ut elektriska impulser i valbar frekvens och intensitet till elektroder som placeras på huden. Användingsområdena är flera. Lindra smärta, stimulera muskulatur som är otillräckligt innerverad osv.

Här provar en reporter på Karlskoga lokalTV TENS-apparat under frukosten.

Det är inte komedi på hög nivå egentligen men det är något med kombinationen av hans muskelspasmer och hans egen reaktion som får mig att le.


Gå till läkare eller homeopat?

Pratade med min hustru på telefon, hon hade stött på en bekant som håller på med alternativmedicin. "Alternativmedicin" kan ju iofs vara vad som helst men hon talade om kostens betydelse i att behandla sjukdomar. "Balans" osv.

I de flesta tidningars insändarspalter förekommer regelbundet rekommendationer om att gå till en annan instans än sjukvården. Det kab handla om vitaminer, homeopatisk medicin eller annat. Jag hör ofta folk säga att de helst vill prova med något "naturligt" innan de tar "kemikalier"

För mig blir det väldigt ologiskt. Ta t ex huvudvärk. Ett vanligt "kemiskt" preparat skulle vara en brustablett Magnecyl. Ett alternativt "naturligt preparat" skulle vara piträdsbark. Den aktiva substansen i båda är acetylsalicylsyra (ASA).
Tar man mald pilträdsbark får man förstås i sig en del andra saker som finns i bark. Beroende på hur "kemisk" tillverkaren av "naturpreparatet" är så är mängden ASA i varje kapsel/påse/tablett antingen ganska exakt eller mycket varierande.
I Magnecyl är det exakt 500 milligram.
I båda fallen verkar ASA genom att binda till receptorer på ytan av celler i kroppen. En kemisk process.
Varför uppfattas det ena som "naturligt" och det andra som "kemiskt"?

En annan åsikt som ofta hörs är att läkemedelsindustrin är en pengamaskin som vill få oss att ta läkemedel som vi inte behöver istället för att se till att äta rätt.
Det stämmer att det är en miljardindustri. Det stämmer att läkemedelsföretagen har ett intresse av att det kommer nya sjukdomar som går att behandla med läkemedel som de kan sälja.
Men detsamma gäller ju narturläkemedelsindustrin. Den omsätter fantastiska summor.
En viktig skillnad är dock att läkemedelsföretagens produkter genomgår mycket mer testning och följer mycket striktare regelsystem än naturprodukterna.

Jag är säker på att en liten del av de naturläkemedel som nu används kommer tas upp i den medicinska vården så småningom. Det har hänt förr. Lika övertygad är jag om att majoriteten av naturläkemedel och tillskott är verkningslösa. Det finns t ex ett antal naturpreparat i kapselform som inte ens kan tas upp i tarmen, det går rakt igenom...

I slutändan tror jag att intresset och den höga konsumtionen av alternativmedicin har flera förklaringar:
- en existensiell förklaring. Typ; - Ditt shackra är i obalans...
- anektotisk bevisning. - Min granne började med grönt té och hennes acne försvann på tre månader. Läkare tenderar att tala om procent vilket inte ger samma upplevelse av det ska hjälpa just mig.
- Förment idealism. Kanske uppfattar många vården och läkare som auktoritära och cyniska medan alternativen uppfattas som genuina ocg dess utövare som mer "troende".

Jag tror vården att lära av alternativmedicinen, om inte annat om placeboaffekter.

Hatpropaganda från scientologer

I Sydvsenskan har man efter scientologernas storsatsning i Malmö skrivit en serie artiklar.

Idag berättar man att scientologerna skeppat över sin numera klassiska antipsykiatriska utställning, "psychiatry - industry of death".

- Det är drabbande bilder som möter besökare i Börshuset: högar med nakna lik, medeltida tortyrmetoder, sovjetiska mentalsjukhus, skottskadade ungdomar.
På färgstarka informationspaneler och rullande videofilmer målas psykiatriker ut som skyldiga till fruktansvärda övergrepp mot mänskligheten.
Utställningen drar en rak linje från åderlåtning, folkmord och massterilisering till dagens psykiatri, som anklagas för att förstöra patienter genom att tvinga i dem starka, personlighetsförändrande droger.

Det är nästan lite kränkande att som psykiater bli omtalad på det sättet. Även jag ser scientologer som missledda individer som fastnat i en sekt så blir jag arg när jag tänker att sådan propaganda skulle kunna påverka folks allmänna uppfattning och psykisk sjukdom och psykiatrisk vård.

Det är lite långt att resa, annar skulle jag nog besöka utställningen och konfrontera de som arbetar där med deras lögnaktiga beskrivning av mig och mina arbetsuppgifter.

Bloggen scientologsekten skriver som vanligt förtjänstfullt om ämnet.

Scientologer storsatsar i Sverige

Sydsvenska Dagbladet har nu scientologikyrkan i Arlöv som tema. Kan det måhända bero på att den borttynande scientologförsamlingen plötsligt slantade upp 50 miljoner för en fin kåk som kan inhysa en "Ideal Org"?

Artiklarna är välskrivna. Även intervju med ex-scientolog.

Frifräsande psykiater får svar på tal

Jag skrev tidigare om Tomas Eriksson, psykiatern bakom "psykiatern.se". Nu har några represantanter från SBU-gruppen som skrivit riktlinjerna där KBT framhålls som behandlingsmetod replikerat i DN. De ger korta och sakliga argument till varför Tomas talar i nattmössan. Jag hoppas att deras replik inte går allmänheten förbi och att det framgår att Tomas Eriksson har udda åsikter om psykisk ohälsa och dess behandling.

Tips om psykiatri från "andra sidan"

Hittade via Psykbryt sidan Inre Rum och deras tidning Inblick.

Spännande och viktig läsning för den som arbetar med eller är intresserad av psykiatri och psykisk ohälsa.

Tomas Eriksson svamlar vidare, i DN

Mer märkliga åsikter från Tomas Eriksson, aka psykiatern.blogg.se. DN debatt i morse.

Nedan min kommentar till artikeln:

Tomas Eriksson representerar som tur är vare sig mig eller majoriteten av psykiatriker i Sverige. Han är ute och cyklar.

1. Han vet inte vad KBT innebär, det är uppenbart utifrån hans beskrivning.

2. Han undlåter att granska hela SBU's underlag samt ignorerar APA, NICE och andra omfattande granskningar som givit ungefär samma slutsatser som SBU.

3. Han har en mycket snäv syn på vetenskap som exkluderar den mesta forskning som görs och gjorts inom HELA medicinområdet. På sin hemsida beskriver han den dubbelblinda placebokontrollerade studien som golden standard. Vare sig psykoterapeuten eller ortopeden kan vara blinda för vilken behandling de ger.
 Vidare så undlåter han att diskutera de nackdelar randomiserade kontrollerade läkemedelsstudier har. Väl beskrivet i en artikel i BMJ hur slutsatserna av metaanalyser förändras om man tar med läkemedelsföretagens icks-publicerade studier.
Dessutom finns enorma metodproblem i dessa RCT's, exempelvis sådan åtstramning av inklusionskriterier att den återstående populationen blir helt olik den genomsnittliga patienten på en mottagning.

Jag skäms en smula över att en kollega går ut på detta sätt, som vore han en rättvisans försvarare.

Bergman på analyssoffan

Ikväll såg jag Ingemar Bergmans "Smultronstället" på Kulturhuset. Bloggaren och psykologstudenten Jonas Mosskin startade succén "Psykologer ser på film" där publiken ser en film och därefter diskuterar den ur psykologiskt perspektiv med hjälp av inbjudna personer.

För det första så är det en helt jädra fantastisk film. Jag har alltid vetat att Bergman gjort häftiga filmer men bara sett några få.

För det andra var det kul med diskussionen efteråt. Göran Rydén som jag känner sedan tidigare var som vanligt mycket välformulerad. Han tog några gånger upp mentalisering och anknytning, ngt han har gedigen kunskap i genom sitt arbete med mentaliseringsbaserad terapi, även om han nu har nytt jobb. Den andra personen var Malin Edlund som är radiopsykolog i SR. Hon har ju KBT-bakgrund men hon och Rydén kunde ha en bra dialog utifrån rätt bra frågor från Jonas Mosskin.

För det tredje var det spännande att höra hur folk ivrigt diskuterar vad olika scener försöker säga, vad filmen har för budskap, drar paralleller till Bergmans eget liv eller helt enkelt hur de tänkte och kände kring filmen. Jag upplevde ibland att det blev utsvävande teorier och kände igen det drag av experthållning som jag ibland uppfattat hos analytiker. Dvs, en slags tolkningsföredträde före patienten och en övertygelse om att den egna, ofta litterära eller metaforrika tolkningen är rätt och på sitt sätt överträffar verkligheten.

Kommer definitivt gå på Psykologer ser på film igen. Rekommenderas!

Frifräsande psykiater yrar i nattmössan

Thomas Eriksson har nu lanserat "psykiatern.se", en hemsida han ägnar åt att försöka göra ned psykologisk behandling i allmänhet.

Thomas Eriksson representerar lyckligtvis inte särskilt måmga psykiatriker när han torgför sina åsikter.

Han lägger avsevärd möda på att hävda att KBT inte är en bevisat effektiv behandling, bla för att man inte gjort placebostudier liknande de som görs med läkemedel. Det stämmer förstås att det är ytterligt svårt att konstruera en samtalsbehandling som är placebo, alltså per definition verkningslös.

Erikssons misstag är att han har en mycket inskränkt vetenskapssyn. De senaste 20 åren har randomiserade kontrollerade studier och dubbelblind design varit "golden standard" för medicinsk forskning. Det innebär dock inte att all forskning som genereats innan ess eller som genereras idag med andra studieupplägg är värdelöst. Tvärtom finns ett behov av fler kompletterande naturalistiska studier.
Vidare så är Eriksson inskränkt i den bemärkelsen att han verkar helt omedveten om att en mänd andra vetenskapliga fält med rätta anser sig kunna bilda ny kunskap utan ett äkta placebopreparat eller dubbelblinda omständigheter.

Eriksson kritiserar också KBT-studier för att använda subjektiva utvärderingsmått, som ex självrapporterad hälsa. Han förutsätter att patienterna blir vällvilligt inställda till behandlare och därför svarar falskt positivt. Han förklarar dock inte varför detta problem inte skulle finnas då patienter svarar på frågor av sin behandlande läkare i en kliniks prövning av ett läkemedel.

Eriksson sammanfattar allt den inskränkthet och bristande insikt om psykisk ohälsa som på sina håll florerar inom psykiatrin. Han lyckas dock med konsstycket att göra alla fel på en gång vilket är en slags rekord.

Det krävs en självsäker person att hävda att socialstyrelsen och indirekt SBU och APA är ovetenskapliga och skadar patienter genom att rekommendera verkningslös behandling. Alla dessa organ har jämställt KBT med läkemedel vid flera tillstånd allt föredragit KBT vid nåra tillstånd.
 
Jag hoppas ingen förväxlar undertecknad med Eriksson vars domännamn ligger nära mitt...

Teorier om de små grå

Var på föreläsning om ett beteendepsykologiskt perspektiv på depression.

Konceptualiseringen av depressionens uppkomst, fortlevande och behandling utifrån ett inlärningsperspektiv/beteendeperspektiv är smart och känns användbar. Efter hand slogs jag av hur de olika terapiinriktningarna sysselsätter sig med att förklara beteenden, tankar, känslor och även det mer existensialle i upplevelsen av psykiskt lidande med sina egna vokabulär.

Beteendeterapeuterna säger att tankar är inre beteenden. Eller "koverta" beteenden, dvs ej observerbara. KBT'aren talar om automatiska tankar. Vad Psykoanalytikern talar om det omedvetna och det medvetna.

Alla beskriver egentligen samma klump av hjärnceller. Den psykologiska teori man använder är ett sätt att försöka skapa en karta som beskriver en verklig terräng (hjärnan som organ, dess processer och deras resultat).

Så länge den psykologiska teorin inte går på tvärs med vedertagen vetenskap om hur hjärnan fungerar så kan den ena teorin inte sägas vara mer sann än den andra. Värdet av en psykologisk teori avgöra istället av hur användbar den är. Jag tänker att KBT i de flesta fall är mer användbart än ex psykoanalytisk teori då det är fler personer som kan tillägna sig metoden och använda den för att må bättre på ganska kort tid.

Å andra sidan är min erfarenhet att olika personer har olika nytta av olika förklaringsmodeller och arbetssätt. Det behövs viss mångfald. Det är därför synd att den rådande förtjusningen i KBT riskerar minska utbudet av olika terapiformer på sikt.

Vad tycker ni?


Anti-IFPI monthVad skulle hända om alla som är missnöjda med IPRED gick samman och beslöt sig för att avstå från konsumtion av upphovsrättsindustrins produkter under en vecka?

 • Inte köpa skivor/film/ljudböcker
 • Inte hyra DVD
 • Inte gå på bio
 • osv

Å ena sidan skulle det kunna engagera väldigt många individer som tycker det är illa att privata företag fått skjutlicens på privatpersoner och möjlighet att få ut uppgifter om deras internetvanor. Många skulle nog gärna demonstrera sitt missnöje med att samma företag behandlar sina kunder som kriminella istället för att samarbeta till alternativ som gynnar båda parter.
Å andra sidan skulle dessa företag nog ogärna släppa statistik sm eventuellt visade en nedgång i försäljning.

Kanske vore en månads bojkott bättre.

Låt säga... Juni? Ingen DVD till barnen i bilen, ingen partymixskiva till midsommarfesten.

Bara en tanke...

IPRED skyddar pedofiler?

En rubriksättning i Afonbladetstil, sorry.

Allt fler bredbandsleverantörer säger nu att de kommer förstöra loggar vilket innebär att de inte har några personuppgifter att lämna ut då någon kommer och hävdar upphovsrättsintrång med en skärmdump i handen.

Tidigare har sådana uppgifter sparats och också lämnats ut då polisen begört ut dem på misstanke om t ex barnpornografibrott. Om bredbandsleverantörerna ska stå för sin pirat- och integritetsvänliga policy förvinner nu denna möjlighet.

Gissningvis dyker det upp en ny lag som tvingar bredbandsleverantörer att spara loggar, så småningom.

Steget efter det kan tänkas vara att man anser bredbandsleverantören skyldig att övervaka kundernas datatrafik. Eftersom det handlar om enorma datamängder, ofta lagligen krypterad, blir det då enklast att blockera typiskt "farliga" ställen på nätet. Kanske bredbandbolaget bestämmer sig för att blockera alla domännamn med ordet "warez" (hackad programvara), "teen" (kan vara pornografi med minderåriga) och "islam" kan vara terroristrelaterat...

Många har oroat sig för ett framtida internet som liknar kabelTV abbonemang. Du prenumererar på ett antal nätplatser som är godkända. Visst får du googla, men du kan bara besöka vissa av de sidor du får träffar på.

Och där, precis där, dog internet.

När nedladdningsjägarna själva bryter mot lagen...

Lite lågt men jag kan inte låta bli att sammanställa inlägg från Flashback och bloggar som belyser hur upphosvmän som Per Gessle, Niklas Strömstedt och andra som uttalt sig mot fildelning, själva gjort sig skyldiga till brott mot upphovsrätten.. Credits till de som gjort research.

Det illustrerar hur invecklat det är med upphovsrätt och hur ett stort antal personer faktiskt i juridisk mening är brottslingar.


Niklas Strömstedt - olovligen publicerad youtubevideos med sina favoritartister på sin hemsida.

Per Gessle - delade ut 9000 låtar till sina vänner och kollegor.

Gessle bröt mot lagen - delade ut piratkopierad musik Per Gessle var på väg att hamna i brottsregistret - som fildelare. – Det stämmer att jag har gett bort Ipods med musik till mitt band, säger Gessle. Inför arbetet med "Son of a plumber" förde Per Gessle över sin skivsamling på omkring 9000 låtar till sina privata mp3-spelare. Och till de Ipods som han gav till sina musikerkollegor. Enligt jurister på skivbolagens branschorganisation Ifpi kan brottet ge böter och fängelse upp till 2 år. – Mp3-spelarna är nu på väg tillbaka till mig eftersom jag inser att mitt agerande var felaktigt, säger Gessle via mejl från London.

Faktiskt får ju Gessle inte dela ut ens sin egen musik gratis utan avtal med sina egna bolag och andras bolag.

Skivbranschens intresseorganisation IFPI snodde text från tidningen Computer Sweden

Monique Wadsted, jurist från IFPI, snodde en bild från nätet, lade in sitt eget ansikte i bilden  och använde på sin hemsida. Förutsatt att hon inte fått tillstånd av fotografen så har hon både olovligen publicerat den samt förvanskat/manipulerat ett originalverk. Fotografen kan få ett schysst skadestånd.

Liza Marklund, ivrig påhejare av IPRED, säger i en krönika:  - Ett: Moral. Vuxna människor måste förstå att de inte kan stjäla. Samma regler måste gälla på nätet som i verkligheten. Två: vi måste minnas hur vi själva blev uppfostrade och lära våra barn detsamma. Tre: Internetleverantörerna måste ta fullt ansvar för vad de skickar ut. Om deras bredband används för att stjäla, eller att sprida barnporr, bombrecept eller självmordsreklam så ska de bötfällas. Det går att sätta filter på nätet, kineserna klarar det ju. (Cred Paijter). Hennes dotter lägge rpå sin blogg ut youtubelänka till ett videoklipp med en favoritlåt som då man klickar på det visar sig vara bortplockat från youtube just för att upphovsmännen hävdar intrångi upphovsrätten.

FB-medlemmen Paijter igen:
Jag ger er nu en riksdagsledamot:
http://www.ericsoniubbhult.se/
Anledningen till att han är en hycklare är följande text: http://www.ericsoniubbhult.se/visa.lasso?ukat_id=8000000000029772&kat_id=8450000 0000003888&mall=1-spalt.lasso
"För egen del kommer jag att rösta för den linje som moderaternas riksdagsgrupp kompromissat fram." Detta är frågan om IPRED:s vara eller icke vara.

Och mina antagande till hans upphovsrättsbrott är följande:
http://www.ericsoniubbhult.se/images/artiklar%20scan/kvotering%2028jan09%20liten.JPG
http://www.ericsoniubbhult.se/images/obama09.jpg (Han t.o.m. skriver att han kopierat från Aftonbladet) http://www.ericsoniubbhult.se/images/artiklar%20scan/ernieII.JPG Ta en titt på polisbilarna i hans inlägg: http://www.ericsoniubbhult.se/visa.lasso?ukat_id=8000000000029772&kat_id=8450000 0000003888&mall=1-spalt.lasso och jämför med polisbilen som finns här:
http://it.hule.harryda.se/itda06/simhed/SkogsMulle/polisbil_fram300dpi.jpg
Första träff hos google när man bildsöker på polisbil. Så här fann jag honom:
1. Googla på riksdagsledamot blogg 2. Leta igenom de bloggar av dem där det finns bilder eller youtubeklipp. De flesta musikvideor på youtube är skyddade av upphovsrätten och ligger oftast ute illegalt. 3. För att ta reda på moderatens ståndpunkt i frågan räckte det med att googla följande: site:ericsoniubbhult.se ipred


Carina Rydberg, författare, som skrivit flera publicerade debattartiklar mot fildelning. I denna bloggtext visar det sig att hon själv använt Piratebay för att ladda ned filmer och sådant som är svåra att få tag på eller kostar för mycket...

Antipiratbyrån lägger ut en MP3-version av SR P3-inslag om piratkopiering på sin egen hemsida och blir sedan kotaktade av SR's jurist.

IPRED och de kriminella


Före Ipred uppskattade någon, jag tror det var Antipiratbyrån, att 700.000 svenskar ägnade sig åt att olagligen ladda ned musik, film, spel eller program. Det var olagligt sedan tidigare men den 1:a April fick företag möjlighet att på misstanke om fildelningsbrott begära ut personuppgifter från bredbandsleverantörer.

Hur agerar de 700.000 kriminella svenskarna? Enligt mediaföretagen har köp av lagligt nedladdade produkter ökat med 100%. Det är en siffra som man kanske bör ta med en nypa salt, det ligger trots allt i deras intresse att framställa den lagändring de lobbat för som framgångsrik. Nätoperatörer rapporterar kraftigt minskad datatrafik sedan 1/4. I linje med något av de tidiga stegen i Kohlbergs moralutvecklingstrappa alltså, det är fel om man kan bli straffad.

En bloggare föreslår att alla öppnar sina trådlösa nätverk vilket skulle göra att man inte kan veta vem som varit ansluten på det aktuella IP-numret. Tanken är att det blir som ett nätverk av öppna nätverk, IPREDIA.

Över 100.000 personer har föranmält intresse för PirateBays kommande anonymiseringstjänst IPREDATOR. De kommer för en låg kostnad erbjuda en sk VPN-tjänst som möjliggör för användaren att surfa och ladda ned med ett förvanskat IP-nummer. Således kommer Pontén och kollegorna på Antipiratbyrån inte kunna begära ut personuppgifter och skicka kravbrev.

Det verkar som om många fildelare är beredda >50 kr/månad för att fortsätta ladda ned som de vill. Om 700.000 betalade 50 kr/månad till en laglig tjänst istället skulle 35 miljoner kunna delas ut till upphovsmän. Jag gissar att det skulle krävas en annan typ av tjänst en de som erbjuds idag.
Kanske vore det enklaste ändå att låta folk fildela som förr, med Piratebay, DC++ och liknande tjänster och helt enkelt låta bredbndsleverantörer erbjuda "paket" där man inkluderar "fri nedladdning".

Personligen skulle jag vara beredd att betala upp till 500 kr/månad för att fritt kunna ladda ned media. Om jag i snitt skulle se 4 filmer, ladda ned och spara 20 låtar, ladda ned och behålla 4 nya program/år skulle mediaindustrin definitiv vinna på det. Dessutom skulle de slippa förpackningar, en del mellanhänder osv.

Nåja. IPRED har gjort en väldig massa människor kriminella. Privata företag kan, om de misstänker att jag fildelat, begära ut min IP-adress vilket också innebär att de kan kolla ex vilka inlägg på diskussionsforum som gjorts med min IP-adress. Det känns obehagligt.

Obehagligt är också den taktik man använt i Danmark. I brevet som skickas ut till fildelaren varskos man om at man ska betala ex 50 000 i böter/skadestånd, annars dras man inför rätta. Om man betalar inom 10 dagar räcker det med 25 000. Ett hot om process men om man är snabb och inte tänker efter på sina rättigheter blir det billigare.

Jag tycker absolut att den som lever på konst eller programvaruutveckling ska få betalt. Däremot ser jag IPRED som ett sätt att hålla fast vid något helt förlegat. Tänk om, tänk nytt!


Anna Wahlgren - ännu mer knas

I en krönika om IAHP och Glenn Doman skriver Anna W mer om barnläkare och psykiatriker:

Så varför fortsätter BVC ge sina bisarra s.k. råd som fjättrar barnen vid deras överlevnadsångest i stället för att befria dem ifrån den; varför fortsätter barnläkarna skriva ut neuroleptika i stället för att hjälpa föräldrarna hjälpa sina barn, varför fortsätter barnpsykiatrikerna att klistra bokstavsdiagnoser enligt APA:a kriminellt lösliga boliner på oskyldiga barn som bara behöver sova ordentligt och slippa allt detta socker och i övrigt få mild och vänlig ledning här i världen av ansvarsfulla föräldrar och kompetenta lärare för att klara sig alldeles förträffligt, varför fortsätter Världen förstöra, droga, oskadliggöra, bedöva, bakbinda, bura in och vingklippa dessa sina minsta i stället för att släppa dem fria?
Varför?!
För att de inte begriper bättre? Å, jo de begriper nog.


Så Anna Wahlgren menar således att APA, en av de största organen för psykisk hälsa och psykiatrisk forskning, och svenska BVC-läkare, begriper att det de gör är att droga ned och förstöra små barn?

Det skulle innebära att Wahlgren tror att psykiatriker och svenska barnläkare alla är ngn slags sadister som med vett och mening vill skada barn.

IAHP är en metod framtagen av Glenn Doman som syftar till rehabilitering av hjärnskadade barn. Doman har publicerat en mängd fallbeskrivningar men enligt barnläkarföreningen så är det helt otillräckligt bevisat att det ger effekt. Dessutom är Domans teori om hur hjärnan fungerar rejält föråldrad och stämmer ej med modern forskning. Wahlgren har varit och besökt Domans klinik och skriver apropå det:

Å, säger den konventionella läkarvetenskapen, och har gjort i 50 år: det finns inga vetenskapliga bevis här! De där barnen hade säkert lärt sig gå, se, höra, tala och läsa i alla fall, bara tiden var mogen! Visserligen var de förlamade, spastiska, fastlåsta i fosterställning, offer för förfärliga krampanfall många gånger dagligen och kanske alldeles okontaktbara - men de skulle säkert ha blivit bra ändå bara tiden var mogen! De skulle de inte.
Tro mig. Jag har sett dem.

Åtminstone jag är tveksam att sätta min tillit till Wahlgren efter att ha sett vad och vilka hon refererar till.

Jag är förbluffad över att Anna Wahlgren är så uppskattad och populär och att hon på sitt eget forum, som är välbesökt, har en viss gurustatus.

Knas-Anna Wahlgren och Scientologerna II

Det här är sådant som gör internet så spännande, hur något växer fram , diskuteras, undersöks och utvecklas.

I detta fall startar det med Anna Wahlgrens krönika.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Anna_Wahlgren_Buchmesse2006.jpg/180px-Anna_Wahlgren_Buchmesse2006.jpg

I sammanfattning:
 • Anna Wahlgren är stolt medlem i Kommittén för Mänskliga Rättigheter (CCHR)
  Hon berättar inte att det är en av flera scientologiska frontorganisationer som t ex Narconon (missbruksvård med bastubad och vitaminsprutor), Drogfritt Sverige (får inte längre informera på många skolor pga propaganda) osv.
 • Därefter citerar hon ur KMR's propagandamaterial. T ex att psykiatriker tjänar mer pengar ju mer recept de skriver, upp till en kvarts miljon i extrapengar...
  helt fel, finns ingen sådan koppling. Jag hade nog märkt om jag fick pengar för mina recept. Mitt lönekuvert består bara av en fast månadslön och ev ersättning för jourtjänstgöring.Läkare som föreläser på uppdrag av läkemedelsindustrin kan därmot få ersättning för detta. Ungefär lika mycket som man får om man föreläser åt en annan typ av företag eller på en utbildning.
 • Skriver som rubrik till krönikan "Barnpsykiatrin är en dödsfälla" Citerar KMR påståenden om hur psykofarmaka drivit barn till självmord.
 • Hon citerar sin egen bok, barnaboken 2008, "20 procent av alla västvärldens spädbarn under ett år ges i dag psykofarmaka (2008). I Sverige har förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel till barn ökat med 200 procent, varav 30 procent till barn 0 - 4 år, sedan år 2000."
  En statistikmiss som dementerats tidigare i pressen för övrigt.
 • Hon tackar Peter Anstrin på KMR (som också råkar vara en av de högst scientologiskt utbildade svenskarna. OT VIII numera.
 • För övrigt så har Anna W tydligen gått på en av scientologernas vitkigaste idéer: Att psykiatrin är helt väsensskild från övrig vård i ideologi, juridik och utövare. Psykiatriker är maktfullkomliga förtryckare, delaktiga i en konspiration som syftar till hjärntvätt och läkemedelsprofit.
  Jag undrar hur Anna Wahlgren ser på hjärtläkare, gynekologer osv. Vi har ju gått samma utbildning. Mindre än 20% av de som är psykiatriker hade bestämt sig för det innan de började läkarutibldningen. Personligen så valde jag mellan psykiatri, kardiologi (hjärtmedicin) och palliativ vård.
Flera bloggar uppmärskammar krönikan, t ex scientologsekten, undertecknad, Trollhare, Frk K.

Därefter dyker det upp diskussionstrådar på Wahlgrens eget forum, diskussioner som startas i det vanliga forumet men sedan förpassas till forumavdelningen "Slasktratten". Där vill de erfarna forummedlemmarna inte gärna läsa på om KMR och scientologin utan menar att det väl är bra att psykiatrin granskas. Bloggen scientologsekten citeras.

familjeliv.se startas en diskussion, här är det högre i tak i diskussionen och in tråden ser man hur användare börjar göra research på KMR och scientologin.

Nu hoppas jag att någon av kvällstidningarna ska uppmärksamma det hela. Varför då?

Anna Wahlgren har i kraft av sitt kändisskap och sina böcker en möjlighet att påverka föräldrars syn på psykiatri och psykisk sjukdom. Att hon på grund av okunnighet eller korkskallighet propagerar scientologers syn på psykiatrin är ett problem.

Scientologins metod är att verka i det fördolda, genom frontorganisationer, pressmeddelanden till landsortstidningar med till synes vederhäftiga avsändare, genom kändisar, genom "personlighetstester" osv osv.
Därför är det angeläget att lyfta upp deras propagande och avslöja den för vad den är.

För övrigt anser jag att psykiatr ska granskas, att psykisk ohälsa ska diskuteras och att läkare inte ha rmonopol på att tala om diagnoser, medicinering och samhälle. Men blanda inte in "källor" som påstår att en psykiatrisk internationell konspiration låg bakom 9/11, startade en panikkampanj om fågelinfluensa, konstruerade koncentrationsläger och driver arabisk terrorism....

Knas-Anna Wahlgren och scientologerna

Anna Wahlgren inleder sin senaste krönika med "Barnpsykiatrin - en dödsfälla!"

Därefter radar hon upp "fakta" som alla är tagna från Kommittén för mänskliga rättigheters (KMR) hemsida. Hon är stolt stödjare av KMR och tackar Peter Anstrin och Sonja Hammar.

Efter att ha kritiserats för att stödja KMR som i sin tur är en scientologfront menar hon och hennes försvarare på hennes eget forum att det inte är relevant att scientologykrkan var med och startade KMR. Några av debattörerna på forumet dristar sig till att gissa att KMR säkert tagit avstånd från scientologin sedan dess.

Peter Anstrin är opererande Thetan på nivå VII. Han är sannolikt en av de som gått längst i scienologirörelsen i sverige. Han är också redaktör för KMR's tidning. Det verkar alltså inte som om KMR distanserat sig särskilt långt från scientologerna...

Anna Wahlgren är känd för flera saker. Bästsäljaren "barnaboken" om barnuppfostran, "sova-hela-natten-metoden" som väckte kritik eftersom hon där går emot riktlinjerna kring plötslig spädbarnsdöd och säger att barn ska sova på mage. Hon är också känd arvtagerska, att ha fått 9 barn med 3 olika män samt att ha varit gift 6 ggr. Hon anser vidare att dagis är skadligt för barn. Hennes böcker baseras mycket på hennes egna erfarenheter av moderskap och hon titulerar sig författare.

Det är oroande, om än inte förvånande, att en person med visst genomslag bland föräldrar går ut och desinformerar om psykiatrin och psykisk ohälsa. Tråkigt också eftersom det verkar som om många föräldrar känt sig hjälpt av "barnaboken" och annat Wahlgren skrivit.

Anna Whalgren har sällat sig till den exklusiva skaran "kändisar" som framför scientologipropaganda. Knasigt.

Läs mer om Wahlgren och scientologin och om scientologi på scientologsekten som skrivs av en person som bemödat sig att samla information och länkar om scientologerna och deras olika frontorganisationer.

Tom Cruise - från en annan planet?

Utifrån hans uttalanden i detta klipp kan man undra. Huruvida han nått så högt i scientologhierarkin att han fått reda på Xenu rymdkejsaren osv.

Jag har ju tidigare skrivit lite om honom och länkat till en läckt scientologvideo.

Här intervjuas han efter sitt uttalande om Brooke Shields postpartumdepression.Några hejdlösa uttalanden:

Apropå teorin om att depression är kopplat till kemisk obalans:
 - Jag har läst all forskning på området och det teorin stämmer inte. Det borde du också göra (till programledaren).

- Om folk tar dessa "medvetandeförändrade droger" så får vi en "brave new world".
En jämförelse mellan psykofarmaka och samhället i Aldous Huxleys "A Brave New World",, ett 1984-liknande samhälle.
Scientologerna menar ju att psykiatrin styr en internationell konspiration som syftar till att hjärntvätta jordens befolkning...

Sedan kan man ju anmärka på hans attityd där alla som inte tycker precis som honom är dumma eller inte pålästa. Den attityden stämmer bra med det jag mött då jag på nätet debatterat psykiatri respektive scientologi med scientologer.
Faktiskt inleder Ron L. Hubbard sin bok "Dianetik" så. Det är viktigt att Du läser boken nogrannt. Om Du läst den och inte håller med så beror det på att du inte förstått det du läst. Det är ett intressant argument för en teori, eller hur?

Tom Cruise, som inte gått på högskola, har uppenbarligen en fantastisk kapacitet att läsa forskningsrapporter. Det har tagit flera år för expertgrupper med psykiatriker, farmakologer osv att göra en stor sammanställning om antidepressivas effekter vid depression (SBU-rapporten). Tom gjorde det jobbet samt läste på om alla andra psykofarmaka och andra behandlingsmetoder inom psykiatrin helt själv. Han hävdar ju att scientologi/dianetik botade hans dyslexi, han måste ha blivit både snabb och fruktansvärt smart på kuppen.

Scientologi och dianetik används för övrigt som exempelpå pseudovetenskap i Wikipedia.

Edit: Läste om mitt eget inlägg och såg att det kan verka lite drygt att jag kommenterar att Cruise inte har högskoleutbildning. Man kan förstå både ha en åsikt och ha rätt i den utan att ha läst 300 poäng biokemi, min poäng är att det är en så typiskt scientologisk attityd. Vi vet, experterna ljuger, det är en konspiration. Alla osm inte håller med är antingen oupplysta eller konspiratörer.

Tidigare inlägg
RSS 2.0