MediaCreeper

Psykiatern mot strömmen - Thomas Eriksson trampar i fler klaver.

Så här svarar Thomas Eriksson på en läsarefråga på sin hemsida.

Frågan är varför han rekommenderar läkemedelsbehandling trots att SSRI inte är så mycket bättre än placebo:

Du har missuppfattat mig om Du tolkat mig så att jag skulle ”rekommendera medicinering vid de flesta depressioner”. Det gör jag verkligen inte. Att ta läkemedel (liksom att genomgå olika former av psykoterapier) innebär nästan alltid nackdelar för patienten. Läkemedel ger ofta upphov till biverkningar, de kostar pengar, man måste komma ihåg att ta dem och genom medicineringen påminns man om att man är sjuk. Psykoterapi är ofta integritetskränkande, den kostar också pengar och är alltid tidskrävande. En förutsättning för att man skall rekommendera en patient någon behandling över huvud taget – vilken det vara månde – gäller självklart att man måste känna sig övertygad om att de fördelarna av att genomgå behandlingen överstiger nackdelarna.

Jag träffar många patienter där jag inte tror att det finns någon behandling där fördelarna för patienten överstiger nackdelarna. I sådana fall rekommenderar jag ingen behandling. Jag brukar erbjuda en stödkontakt med möjlighet att ge en specifik behandling om tillståndet skulle försämras.

"Psykoterapi ofta integritetskränkande"? Eriksson har som sagt inte någon vidare kunskap om vad psykoterapi är. Det visas också i hans uttalanden i textform och i radio om att det är bättre att tala med en anhörig eller granne.
Kanske har han egna dåliga erfarenheter? Visst finns det dåliga terapier och dåliga terapeuter. Det finns också patienter med metabola varianter som gör att de får paradoxala reaktioner på farmaka.

Frågan är vad en stödkontakt ska vara till för? Har det ngn positiv effekt för patientens hälsa? Om det inte har det ska det definitivt inte erbjudas av vården. Thomas, hur är det med evidensen för stödkontakter? De kostar mig veterligen lika mycket som terpaikontakter för skattebetalarna.

Att Thomas Eriksson träffar "många" patienter som vare sig ska ha farmaka eller psykoterapi utan en "stödkontakt" tyder på att hans patientklientel är annorlunda än det man ser på en allmänpsykiatrisk mottagning. Där är "mild" egentlig depression ytterligt sällsynt t ex. Vid vet av forskningen att prognosen för spontanremission vid måttlig-djup egentlige depression inte är särskilt god. Men kanske Thomas Eriksson även där har egna slutsatser av forskningen.

Hur man än vänder sig har man alltid svansen därbak. I Thomas fall så kan han värdera Socialstyrelsens värdering, SBU's värdering hur han vill. Han kommer dock inte ifrån att det internationella psykiaterskrået anser psykoterapi som ett högst verksamt behandlingsalternativ.

 

Hans inlägg i debatten om apatiska flyktingbarn? Don't get me started. Jag minns väl hans påståenden om förgiftning som orsak till fenomenet. Manipulation trolig orsak till apati bland flyktingbarn, DN 061029

Hans bevis är dels frånvaron av andra förklaringar till att "fenomenet" uppstod på kort tid, att det var flyktingar från vissa länder osv. Dels hans anekdotiska bevisföring.

"Mitt eget intresse för denna fråga väcktes då jag vid ett tillfälle anmodades att bedöma en flicka som uppenbarligen tillhörde gruppen "apatiska barn". Vid min undersökning av flickan företedde hon uppenbara symptom på läkemedelsförgiftning. Det visade sig också att modern hade tillgång till två stora plastflaskor med flytande läkemedel; ett mot schizofreni och ett mot depression. Därom tillfrågad medgav modern att varje gång flickan vaknade fick hon ett halvt dricksglas med vardera läkemedlet. Jag avrådde från fortsatt medicinering och med moderns medgivande omhändertog jag flaskorna. Vid min förnyade undersökning dagen därpå var flickan helt symptomfri.
Denna och ett antal andra likartade observationer har isolerade givetvis inget bevisvärde i frågan om orsaken till den stora gruppen av "apatiska barns" tillstånd."

Ärligt talat. Hur får en asylsökande tag på plastflaskor med antidepressiva respektive neuroleptika. Flaskor som man tar ett halvt drickglas ur vardera? Ett vanligt drickglas rymmer 2-3 dl. Alltså skulle barnet få drygt 1 dl ur varje flaska/dag eller mer (beroende på hur ofta barnet vaknade). Med Erikssons påstådda vetenskapliga noggrannhet borde han rimligen frågat sig vad det kunde vara för preparat och fått det analyserat.

Det kan rimligen inte komma från svenska apotek i alla fall, där finns inte förpackningar av den dimensionen. Var det ngt naturpreparat? Var det något som var utspätt?

Well, Thomas Eriksson drar långgånga slutsatser i alla fall.

 


Kommentarer
Postat av: Deno

Hej kollega!Jag är ST-läkare i psykiatri och precis ikväll under ett sent arbetspass upptäckte jag din blogg. Ibland lönar det sig att jobba extra och ibland lönar det sig extra mycket :-)

Jag vet inte om du har lust att svara men jag undrar över visa saker som du uppenbarligen är engagerad i:1) Vad gäller en viss Thomas så undrar jag hur det kommer sig att du ger honom så mkt uppmärksamhet. Jag har nämligen jobbat en kort tid på samma klinik (min första vik) och instämmer i det mesta du skriver, även om det saknas fler fakta ibland. T ex så påstod han att de apatiska barnens mammor förgiftade dessa med Brom vilket han senare fick äta upp, ord för ord, i TV. Märkligt att journalisterna inte känner till detta och fortfarande ger honom utrymme i medierna (eller trots detta, jag vet inte). Reservation för att jag inte har lusläst tråden men jag tror ändå att detta inte nämns någonstans.

Jag undrar iaf om det finns något mer än hans uttalanden som får dig att kritisera honom eftersom min korta personliga erfarenhet slutade med att jag försökte diagnostisera honom vilket man inte ska göra mot sina kollegor men som jag inte kunde låta bli.2) En sak jag tänkte på i samband med debatten om psykoterapi. Du som har mer erfarenhet, nog måste du ha läst någon journal med psykoanalytiska företecknen där man (högst ovetenskapligt) men ändå ganska klart kan se att denna metod skadar patienten genom att befästa svårigheterna och förstärka upplevelsen om att ”något är fel med mig, alltså…”

Kan inte citera några studier men borde vi läkare inte i första hand tänka på att ”inte skada” och kan man med utgångspunkt från detta verkligen acceptera denna terapiform.

Jag respekterar att du inte diskuterar specifika fall och därför avstår jag med från ett tydligare exempel.Stort tack för allt arbete som du uppenbarligen lägger på detta!Vänliga hälsningarDenijal Azemovic

2009-10-29 @ 19:13:42
Postat av: Psykiatern

Deno!Tack för kommentaren.När det gäller Eriksson så oroar jag mig för det utrymme han får i media och hur det påverkar allmänhetens syn på psykiatrin resp psykisk sjukdom.

Förstår folk att han är en ganska isolerad ö av okunskap och missuppfattning?När det gäller psykoterapins eventuella biverkningar så är jag säker på att sådana finns. Psykoterapi är ju en potent behandling och det vore orimligt att tro att det aldrig kunde göra skada.

Den ena negativa effekten skulle var det som händer då en patient möter en olämplig terapeut. Att bli kränkt av terapeuten, invaliderad osv. Det förekommer ju också, även om det nog är rätt sällan, att terapeuter inleder relationer med en patient vilket rimligen alltid är skadligt.

Den andra negativa effekten skulle handla om att själva metoden är skadlig för patienten.

Ett exempel är klassisk psykoanalys vid borderlinepersonlighetsstörning. Det finns en studie (har ej referens) som visade att patienterna som gick i analys var sjuka längre än de som inte fick psykoterapi alls. Dvs en behandling som förlänger sjukdomen.

(För övrigt fann Zanarini att >80% av patienter med borderlinediagnos vid ett givet tillfälle inte längre hade diagnosen 10 år senare...)När det gäller psykoanalys så tycker jag inte att klassisk psykoanalys ska ges i offentlig regi eller bekostas av skattemedel. Men det är inte okomplicerat. Flera behandlingar som har mycket lovande tidiga resultat är utvecklade av analytiker och har en del av sin bas i den.

MBT tex är delar ur analys tillsammans med stora delar ur anknytninsteori (som ju egentligen är beteendeobservationsbaserad) och kognitiv neurovetenskap.Brief Relational Therapy räknas kanske som 3:e generationens psykodynamisk terapi.ACT (Acceptance and Committment Therapy) kommer ur beteendeterapi/KBT och är mycket populärt i KBT Sverige nu. Där finns mig veterligen egentligen inte några RCT's eller metaanalyser vare sig för effekter eller bieffekter.De KBT-studier jag sett undersöker ej förekomst av biverkningar.Som jag ser det borde psykoterapiforskare ta reda på mer om biverkningar. Egentligen inte så svårt eftersom mycket av det man har som utfallsmått är teoretiskt tänkbara biverkningsområden. Ex ångest, nedstämdhet, upplevd känsla av egenmakt/agentskap osv.

Men det ter sig helt orimligt att inhibera all psykoterapeutisk behandling som inte studerat biverkningar. Däremot inte ge behandlingar som inte visat positiv effekt.

2009-10-29 @ 22:50:20
URL: http://psykiatern.blogg.se/
Postat av: alf

MedicinfrågaTänkte bara höra vad du har för personliga erfarenheter med kombinationerna mirtazapin och sertralin vs mirtazapin och cipralex.Står sedan 5 månader på sertralin, de senaste 3 månaderna har jag stått på 200 mg. Äter även mirtazapin 30 mg, min dos blev ökad för ungefär en månad sen till 30 mg från 15 mg.

Har tidigare stått på enbart cipralex 20 mg och mirtazapin 30 mg utan tillräckligt resultat mot min depression.Mina diagnoser är; depression, komplext posttraumatiskt stressyndrom (har vuxit upp med psykiskt sjuka föräldrar och haft en väldigt svår barndom), fobisk personlighetsstörning och OCD besvär (mest saker som rör renlighet)Mår fortfarande rätt dåligt med självmords och självskadetankar, men min läkare tycker att vi ska avvakta ett tag till innan ev. byte.

Det som känns lockande med cipralex är att det verkar ha något bättre effekt än sertralin och att min läkare berättade att man börjat med doser uppåt 30-40 mg också.Vad tycker du personligen om de två olika kombinationerna?2009-11-25 @ 19:25:09
Postat av: Psykiatern

Hej,Jag tycker det vore oansvarigt att ge råd om en enskild persons behandling på en blogg. Hoppas du inte misstycker.Jag kan dock säga några generella saker:

När det gäller Zoloft/Sertralin+Remeron alt. Cipralex+Remeron så är det mycket svårt att förutsäga vilken kombination som är bäst. Det landar till slut i att det beror på vilket Du upplever är bäst.Zoloft har inte visats ha några ytterligare effekter i doser över 200 mg.

Cipralex har ju 20 mg som maxdos enl FASS. Det är dock möjligt att indikationen/maxdosen kan komma att förändras.En dosökning av Remeron från 15 mg till 30 mg kan vanligen utvärderas efter 2-4 veckor. 15 mg är i sig inte antidepressivt utan oftare på indikation sömnbesvär. Då jag använt Remeron som tilläggsbehandling till SSRI har det oftast blivit upptrappat till 45 mg.I slutänden är det bästa Du kan göra att kommunicera med din läkare om allt detta. Jag får ibland mail av mina patienter med frågor efter att de googlat, läst på forum osv. Det tycker jag är bra, dels för att jag kan få nya uppslag på det sättet, dels för att det är positivt då patienten intresserar sig för medicineringen och försöker påverka sin livssituation även den vägen.Till sist så undrar jag förstås om du genomgått någon psykoterapeutisk behandling för dina besvär. Både social fobi, depression, PTSD och OCD är ju tillstånd där psykoterapi visat sig vara effektivt.Som sagt: Det vore oproffsigt att påverka din behandling eller svara alltför detaljerat om en persons behandling, hoppas det inte är frustrerande att få ett lite opersonligt svar.Ta upp dina idéer med din doktor! Lycka till!

2009-11-25 @ 20:06:36
URL: http://psykiatern.blogg.se/
Postat av: tristessa

Vem, vart är Thomas Eriksson som du länkar till? Klickar jag kommer jag bara till din sida..

2009-12-31 @ 04:19:55
URL: http://tristessan.wordpress.com
Postat av: N-gis

Hej!Först vill jag säga att jag tycker du verkar vara en fantastisk psykiatriker. Bara en sådan sak som att du försöker komma i tid till dina möten är något väldigt bra och rakryggat. Min terapeut var sen varje gång i ett helt år och när jag påtalade det skrattade hon bara och sa att hon hatade när folk var sena. Hon bad alltså inte ens om ursäkt och det tycker jag är djupt patetiskt.Sen tror jag nog terapi kan vara skadligt om den utförs på fel sätt. Men så är det med precis allting här i livet. När det kommer till terapi eller samtalsstöd(som jag tycker är ett bra ord på terapi än om det inte är ett korrekt språkbruk) så tror jag det kan göra en enorm skillnad för en person! Det gjorde det för mig tills terapin fick ett tråkigt och avbrut slut.Fortsätt kämpa och fortsätt att försöka komma i tid till dina patientmöten! Det uppskattas väldigt mycket!/n

2010-01-26 @ 16:25:22
Postat av: Eric

Hej,

Jag sitter i redaktionen för Utbildningsradions TV-satsning kring psykisk ohälsa, som ska spelas in nu i vår. Programmet ska genom de medverkandes berättelser verka som stöd för andra drabbade och deras anhöriga och även lyfta frågan om hur samhället och allmänheten ser på psykisk ohälsa.Vad får du för idéer kring vad våra program skulle kunna innehålla? Det skulle betyda mycket för oss om du vill kolla in vår blogg och dela med dig av dina tankar!Klicka in på…

http://psyktv.wordpress.com/…eller skriv till oss.

psykiskohalsa@ur.seVänliga hälsningar

/Eric2010-02-19 @ 11:52:26
URL: http://psyktv.wordpress.com/
Postat av: Maskrosen

Hej!Jag har en blogg om vardag, läkarplugg, PTSD och revansch. Jag kallar mig själv Maskrosen och har valt att vara anonym eftersom många i min närhet inte vet vad jag har varit med om.För ett par dagar sedan fick min blogg en utmärkelse. Den ska man även skicka vidare. En av de bloggar som jag har valt att lyfta fram är din blogg.

Gå in på www.maskrosblogg.blogg.se så får du veta mer!Tack för en inspirerande och intressant blogg!Hälsningar,

Maskrosen

2010-03-08 @ 20:30:28
URL: http://maskrosblogg.blogg.se/
Postat av: Bo Wiberg

Vad har du för belägg att SSRI inte skulle vara mycket bättre än placebo? Låter ganska otroligt i mina öron.Vänliga hälsningar

/Bo

2010-04-26 @ 09:38:31
URL: http://www.psykoterapi-bowiberg.se
Postat av: juristen

Jag kan förstå att Tomas Eriksson ogillar psykoterapi då han inte vet hur man samtalar med människor. Han lyssnar överhuvudtaget inte när man undrar över något. Dessutom utpekar han förhållanden som ligger långt bak i livet och menar att man är på ett visst sätt. Enligt hans teori får man skylla sig själv. Han tror definitivt inte att en människa kan ändra sig. Han är starkt präglad av sin tid som läkare i fångvården, där han intagit en defensiv inställning mot sina patienter. En sådan miljö bäddar inte för psykosocialt arbete. Han tycks inte heller ha läst DSM-IV-TR eller ens ha bläddrat i den.Ibland räcker det med att fråga patienten om hur denne mår. Lite empati skadar ingen. Men efter att ha upplevt Tomas Eriksson blir jag avskräckt och förvånad över varför denna person fortfarande har kvar sitt arbete. I viktimologisk forskning har man visat att t.e.x. patienter i psykiatrin,gärningsmän och andra socialt stigmatiserade grupper har mycket stora svårigheter att bli betrodda när de blir utsatta för kränkande behandling. Tomas Eriksson har säkerligen insett detta och vet hur långt man kan gå utan att bli av med sin legitimation.Jag kan inte råda någon att anlita denna man.

2010-07-20 @ 09:19:14
Postat av: David

Tackar för det här blogget. Du jobbar med personlighetstörningar. Jag är inte expert. Jag har aldrig känt mig insatt i psykiatri. Hoppas jag får komma till tals. I DSM framkommer att personlighetstörda ska ständigt haft sina symptom i olika situationer än att det ska vara bara ibland några speciella personer känner att patienten lider av symptomen. Vidare säger vissa läkare att det går inte bota folk med personlighetstörda utan de har symptomen ständigt. Men blir det inte motsägande då en person kan ändra sig på beställning så fort personen får insikt i sin personlighetstörning. Är det rimligt då en patient nämner att vården att öppna psykiatriska vården hade fått hjälp bevaka henne i många år utan att man låtit henne ha patientinflytande och självbestämmande i egen vård? Tycker du man ska låta en patient som får diagnos på paranoid eller narcissistisk personlighetstörning utsättas för bevakning för att hon ska uttrycka symptom på kränkning, fientlig eller annat för att vården ska bekräfta än att ni öppet tar kontakt med patienten och meddelar era misstankar på symptom som patienten uttryckt för er? Var inte orolig trampa på tår eller påpeka att jag är riktigt dum. Jag hör min avlidna mors röster och ha massa anant symptom men jag sa att det är på låtsas. JAg ska återvända och intyga mina symptom på sjukhuset.

2010-08-28 @ 17:16:07
Postat av: Erica Ekblad

Hej!

Följ gärna min blogg som handlar om mitt liv och kampen för friheten utan låsta dörrar! Det skulle göra mig starkare och få mig att fortsätta skriva om sånt som ingen annan vågar ta tag i !

Erica!

2010-09-13 @ 14:41:52
URL: http://ekblaad.blogg.se/
Postat av: Besökare

Har psykiatern tagit paus? Tycker psykiatri är bra vetenskap men har tyvärr själv involverats i psykiatri. Jag är inte expert och

skulle viljat samtala med psykiater om ändringar som gjorts med personlighetstörningar i diagnostisk manualerna.

Finns experter som sagt att man i psykiatri tagit bort personlighetstörningar godtyckligt eller att vissa diagnoser påstås vara obotbara. Ta bara psykopatisk personlighetstörning. Det går undersöka och finna att det finns (jag har träffat flera)idag som haft dålig uppfostran och struntat i empati eller brutit lagen nästa hela livet eller har andra symptom på psykopatisk störningar, men ändå har de så fort de blivit över 30 år och fått träffa människor med god moral, fått straffas för deras brott så har de aldrig mera begått brott och fungerar väl socialt utan ha några symptom. till och med flera experter i psykologi säger att vissa psykiater har fel då man påstår om att personlighetstörningar är obotbar eller måste behandlas med läkemedel, tvångsmedel eller skulle vara ärfligt, då det finns psykologer som har erfarenhet av behandlat personlighetstörda och sagt att uppväxtförhållanden och personens närstående tidigt livet ska uppmärksammas och att någon ha fått ur behavoristisk synpunkt felaktig inlärning och primär socialisering bland närstående och införlivat av andra beteende,tankar och känslor som verkar vara symptom på personlighetstörnignar som psykopati.

En person misstror mig när jag sa det. Men det har gått undersöka det här och det går inte förneka något som kan bekräftas. Eller tycker du psykiatrins diagnoser är huggna i sten på att de som har störningar ska ens ha med psykiatri göra? Psykiatri har ju tagit bort flera diagnoser på personlighetstörningar som man hade stämplat tusentals. Sadistisk personlighetstörning ställdes ju på elaka människor även om det framkommit diagnosen har ibland ställts felaktigt.

2010-09-16 @ 12:05:52
Postat av: Besökare

Även i DSM IV anges att diagnosen på antisocial personlighetstörning kan ställas felaktigt på individer då det finns individer som kan verkat sedan länge haft antisociala eller psykopatiska symptom utan att vara psykopater. Det skulle inte vara konstigt då att psykiatriska hjälpen eller behandlingen av de som fått felaktigt diagnosen psykopati eller antisocial personlighetstörning sällan fungerar då.

2010-09-30 @ 20:44:23
Postat av: Besökare

Jag ska även tillägga inlägget ovan att även i DSM IV anges att diagnosen på antisocial personlighetstörning kan ställas felaktigt på individer då det finns individer som kan verkat sedan länge haft antisociala eller psykopatiska symptom utan att vara psykopater. Det skulle inte vara konstigt då att psykiatriska behandlingar med även ibland läkemedel av de som fått felaktigt diagnosen psykopati eller antisocial personlighetstörning sällan fungerar då. Det finns psykologiska behandlingar som däremot man rapporterat att det fungerat på dem som fått diagnoser på vissa personlighetstörningar eller andra psykiska störningar.De flesta som blivit felaktigt stämplad psykopat eller antisocial personlighetstörd uppfattas nog ibland av vissa psykiater och omgivningen vara våldbenägna eller farliga då ett symptom på psykpati eller antisocial personlighetstörning i psykiatriska diagnostik manualen DSM IV är att psykopater är ofta aggressiva och irritabla. Om det blir bråk mellan någon som inte är stämplad som psykisk störd och någon felaktigt stämplad psykopat eller antisocial personlighetstörd, så kan man undersöka att det förekommer misstro mot den felaktigt stämplade som psykopat.Den person som förnekar något av det jag säger, kan man säga det till mig, så ska det intygas att andra upptäckt att psykiater alldeles för lätt ställt felaktiga diagnoser på personlighetstörningar, psykoser, neuropsykiatriska störningar m,m. eller att någon blivit felaktigt stämplad psykisk störd och fastnat länge i psykiatrisk vård.

2010-10-01 @ 12:40:39
Postat av: Arash

Jag hoppas jag kan få ömsesidig kontakt här då psykiatern eventuellt har övergivit sitt inlägg. Kan inte behandling med läkemedel och tvångsmedel mot särskilt fejk patient som fått felaktig eller fejk diagnos bli misslyckad i psykiatri?Några få personal i psykiatri verkar tro eller ha nästan vanföreställningen att symptomen i psykopati ställs baserad på biologiska bevis och biokemiska,patognoma sjukdomstester.Diagnosen på psykopati eller dissocial personlighetstörning ställs inte i psykiatri baserad på skada i hjärnan,genetiska fel eller obalanser i signalämnent. Diagnosen ställs främst baserad på folks tankar,känslor och beteende så symptomen på psykopati eller dissocial personlighetstörning på ICD10 är då:

Bryr sig inte för sociala skyldigheter, och kall likgiltighet för andras känslor. Det är märkbart brist på överenstämmelse mellan beteende och närvarande sociala normer. Beteende går korrigeras inte av bestraffning och motgångar. Det är låg tröskel till frustration och aggression och våld. Det är en tendens att skylla på andra och rättfärdiga beteende som bidrar till konflikter mot samhället.De psykologer och psykiater som har erfarenhet av personer (falska patienter) som stämplats felaktigt som psykopater eller psykisk störda har nämnt att då fejka/falska patienter hamnat i öppen eller sluten psykiatrisk vård så kommer personal i psykiatri och omgivningen (folk som blir involverade av psykiatrisk vård eller hjälper i psykiatriska vården eller intervjuas om en fejk patient bland annat då någon är övervakad i psykiatri i öppen vård) få en abnormalt tendens rapportera och tolka ofta den falska patientens beteende,tanka och känslor vara symptom på diagnoser i psykiatri.Man har nämnt att det går undersöka att om det stämmer att personal och omgivningen får ofta benägenhet misstolka en falsk stämplad persons beteende,tankar och känslor vara indikation på massa psykiska störningar så har man påpekat att man kan upptäcka att då falsk patient påpekat uppgifter som tyder på att han är falsk stämplad, så kommer man särskilt då någon blir falsk stämplad psykopat misstolkas skylla på andra eller rättfärda sig. Det kan upptäckas att det är misstolkning då till och med DSM IV anger att vissa friska invidider som inte är psykopater har ställts felaktigt diagnosen psykopati eller antisocial personlighetstörning bara för att de länge verkat ha antisociala eller psykopatiska symptom.2010-10-02 @ 13:14:14
Postat av: utvecklingstörningar

Neuropsykiatriska störningar är egentligen i ICD10 det som är utvecklingsstörningar. Det finns föräldrar har föreställt sig att neuropsykiatriska störningar är neurologiska sjukdomar när vissa psykiater säger åt dem att barnet har neuropsykiatiatriska störningar än som i ICD10 utvecklingstörningar.

2010-10-02 @ 17:45:40
Postat av: Arash

Fejka diagnoser i psykiatri av privatpersoner kommer nog tolkas vara symptom i sig på diagnoser som psykopatisk eller dissocial/antisocial personlighetstörning.Det ska stå i tidigare inlägg att ICD10 anger ungefär att det ska vara märkbart beteende som bryter mot närvarande sociala normer.

2010-10-02 @ 18:19:03
Postat av: Gammalt inlägg

Det här är ett tillägg till ett gammalt inlägg. Jag ska åter betona några inslag.Läkemedel eller psykiatrisk vård fungerar för vissa individer i psykiatri och då hjälper det inte man har kontakt med psykiatri.Att fejka eller låtsas ha diagnoser i psykiatri av privatpersoner kommer nog tolkas vara symptom i sig på diagnoser som psykopatisk eller dissocial/antisocial personlighetstörning.Det ska stå i tidigare inlägg att ICD10 anger ungefär att det ska vara märkbart beteende som bryter mot närvarande sociala normer.Det ska även åter tilläggas gammalt inlägg att neuropsykiatriska störningar är egentligen i ICD10 det som är utvecklingsstörningar. Det finns föräldrar som har felaktigt föreställt sig att ADHD eller andra utvecklingstörningar är neurologiska sjukdomar när vissa psykiater säger åt dem att barnet har neuropsykiatiatriska störningar än som i ICD10 utvecklingstörningar.Diagnoser som ADHD (som är utvecklingstörning enligt ICD10) eller psykopati i psykiatri kan undersökas att det ställs felaktigt alldeles för lätt då man har undersökt och redan bevisat det. Det intressanta är även professionella i vården fastnat länge i psykiatriska vård då man fejkat diagnoser i psykiatri. Vad händer då med privatpersoner som fejkar diagnoser i psykiatri? Stämmer att personal eller omgivnigen då får abnormalt benägenhet att misstolka falska patienter har psykiska symptom, så kommmer då simulering av diagnoser av privatpersoner tolkas vara symptom på diagnoser som psykopatisk personlighetstörning eller annan psykisk störning. Skulle man som privat person fejka eller simulera diagnoser i psykiatri så kommer eventuellt även mycket engagemang och inlägg på forum om psykiatri tolkas ibland att det också är ett symptom på en eller flera psykiska störningar.Men i DSM IV anges också som sagt tidigare att diagnoser på psykiska störningar som psykopati/dissocial/antisocial personlighetstörningar kan ställas felaktigt på vissa friska individer som egentigen inte har psykopatisk personlighetstörning eller andra psykiska störningar trots att de uttryckt länge antisociala/psykopatiska symptom eller andra symptom, vilket är inte konstigt då diagnosen ställs baserad på främst ytliga observerationer av beteende,tankar och känslor. Diagnosen ställs alltså inte ofta baserad på biokemiska,patognoma undersökningar som bevisar att personen har skador i hjärnan,genetiska fel eller obalanser i signalämnen i hjärnan då indvider får diagnoser. Det ska stå i tidigare inlägg att ICD10 anger ungefär att ett symptom på psykopatisk eller dissocial personlighetstörning är beteende som bryter mot rådande sociala normer. Jag skrev tidigare att det är beteenden som är i dålig överrensstämmelse mot sociala normer men det kan nog misstolkas.2010-10-02 @ 19:50:33
Postat av: Anonym

Läkemedel eller psykiatrisk vård fungerar inte för vissa individer. Det kan vara de som fått felaktigt diagnoser i psykiatri och då bör man inte ha kontakt med psykiatri. För lagöverträdare och individer som länge uttryckt antisociala symptom eller andra symptom men som felaktigt stämplas vara psykoptisk eller ha annan psykisk störning så hjälper inte kontakt med psykiatrin. Då bör de själva ta ansvar för brott, psykologisk behandling eller alternativa behandlingar utan kontakt med psykiatin som inte främjar att de som felaktigt stämplas psykopater tar ansvar för brott. Det finns experter som har erfarenhet av de som felaktigt stämplas som sjuka och man har nämnt att diagnoserna i psykiatri bidrar till att den som begår brott får slippa ansvar och fortsätta bryta normer och lagar (som kan tolkas vara symptom) då man rättfärdigar beteendet vara en sjukdom eller skyller det på symptom på diagnoser som psykopatisk personlighetstörning, psykoser, ADHD eller annan psykisk störning än att ta eget ansvar.

2010-10-02 @ 20:08:55
Postat av: Läkemedelsbehandling

Ska man erbjuda läkamedel eller bevaka gärna den som är stämplad psykopat eller vissa andra psykiska störningar i många år?Att man som närstående låtsas tjalla på egen kusin, ex eller syskon på grund av bland annat omsämja är att skita i eget bo då man är släkt men det främjar nog psykiatri få låta de som haft osämja delta i vården. Men det man själv sagt mot någon släkting i brev eller annat kan man ha rätt förneka att det stämmer. Det är en sak för mig jobbiga person säga något muntligt i brev eller till någon för att slippa löjlig bevakning men annan sak någonsin vilja vittna eller låta uppgifterna få någon närstående råka illa ut. Är man stämplad psykopat ingår det att man säger på låtsas att kusiner,syskon eller andra begått brott eller har symptom men det är bara falska uppgifter. Min kusiner och syskon är åtminstone goda medborgare. Då man sagt något annat får man tolka det vara psykopat som manipulerar.Det går inte heller fejka diagnoser i psykiatri förutom enstaka få till exempel Anna Odell någon dag kunnat låtsas vara psykotisk. Kusiner och syskon har rätt då i att det är vanföreställningar att de kunnat låtsas att jag har symptom. Det går inte simulera i psykiatri.2010-10-03 @ 18:39:10
Postat av: M.Nyman

Hej, jag och min sambo som har tre gemensamma barn har gått hos Tomas Eriksson i 5år.

Vårat liv har raserats pg utav denne psykiatriker.

Min sambo har dubbeldiagnos samt kriminellt missbruks bakgrund nu sitter han häktad och åtalad för grov kvinnofridskränkning i flera fall.Tomas har varit medveten om detta vi har försökt få hjälp men som tidigare sagt:Tomas säger nu till sitt försvar att man får skylla sig själv om man ger sig i lag med sådana som min sambo.Att barnen far illa i att bevittnat våld i hemmet ställer han sig bara frågande till.

Tomas Erikson har förstört vårat liv.//Hur ska vi gå vidare

2010-10-12 @ 20:35:36
Postat av: M.Nyman

Hej, jag och min sambo som har tre gemensamma barn har gått hos Tomas Eriksson i 5år.

Vårat liv har raserats pg utav denne psykiatriker.

Min sambo har dubbeldiagnos samt kriminellt missbruks bakgrund nu sitter han häktad och åtalad för grov kvinnofridskränkning i flera fall.Tomas har varit medveten om detta vi har försökt få hjälp men som tidigare sagt:Tomas säger nu till sitt försvar att man får skylla sig själv om man ger sig i lag med sådana som min sambo.Att barnen far illa i att bevittnat våld i hemmet ställer han sig bara frågande till.

Tomas Erikson har förstört vårat liv.//Hur ska vi gå vidare

2010-10-12 @ 20:38:08
Postat av: Sandra Törn

Tack för en sjukt bra blogg! Verkligen! :)

2010-10-20 @ 03:49:04
URL: http://sandratorn.se
Postat av: P

Hej!Spanar runt på sidor som skulle kunna komma att passa som länkar på min blogg, en blogg om psykiatri och psykologi, tycker din blogg och tankar är super, finns det möjlighet att jag länkar din sida, om inte så säg till så tar jag bort dig!!2011-01-07 @ 11:20:08
URL: http://jagvann@blogg.se
Postat av: Blivande student

Hej!Intressant blogg! Är lite nyfiken och undrar hur det är att jobba/utbilda sig till psykiatriker? Det är nämligen så att jag står i valet och kvalet om jag ska hoppa på psykologprogrammet eller läkarprogrammet nu till våren. Jag har länge varit intresserad av psykologi, hur människan fungerar och hur vi kan skapa välmående osv. Däremot har jag också haft en fascination för läkaryrket och känner nu att jag står lite i valet och kvalet. Finns det något du kan säga om hur du själv upplever skillnaden mellan psykolog/psykiatriker och vad som är fördelarna med de två. Finns det möjlighet till terapisamtal/behandlingar som psykiatriker (om man har psykoterapeut-utbildning) med patienter eller är det bara skriva mediciner hela tiden? Hur ser möjlighet ut till att forska och läser man någon teori i psykologi på ST-utbildningen? Vore underbart med några tankar och synpunkter eller om du kan hänvisa mig till någon du tror kan svara bättre på mina frågor. Tack på förhand!

2011-01-09 @ 21:31:14
Postat av: inget värd

VARFÖR TAS DET ALDRIG UPP OM ALLA SKADOR MAN KAN FÅ AV DESSA MEDIIEN??sOM JAG SJÄLV FÅTT!TARDIVE DYSTONI OCH TARDVE DYSKINESI ÄR FRUKTANSVÄRDA PERMANENTA SKADOR SOM ÄR VÄLDIGT SVÅRT ATT LEVA MED!!VARFÖR?VARFÖR TAR MAN ALDRIG UPP NGT OM DETTA??OCH HUR MÅNGA LÄKARE PSYKIATRIKER FÖRNEKAR OCH LJUGER OCH PÅSTÅR ATT DET SKULLE VARA INBILLNING!!SOM DET INTE ÄR SVÅRT ÄNDÅ ATT LEVA MED DETTA,EN OBOTLIG PERMANET SKADA SOM INVALIDISERARA OCH ÄR FRUKTANSVÄRT PLÅGSAM-SÅ SKA MAN DESSUTOM ANKLAGAS FÖR DETTA+HOTAS MED TVÅNGSMEDICINERING,TORTS ATT MAN EJ ÄR PSYKTOTISK-TROTS ATT DET ÄR LIVSFARLIGT NÄR MAN FÅTT SVÅR DYSTONI!!PSYKIATRIKER BORDE INTE HA SÅDAN MAKT ÖVER ANDRA MÄNNISKOR DÅ DE UPPENBARLIGEN INTE KAN HANTERA DEN MÅNGA GGR!!FÖRBJUD TVÅNGSMEDICINERING!!

2011-02-09 @ 13:01:28
Postat av: H

@Blivande student: Hej! I egenskap av nybliven psykolog på en psykiatrisk öppenvårdsklinik tror jag att jag kan besvara åtminstone delar av dina frågor! Nu vågar jag varken svara för psykologer eller psykiatriker i allmänhet utan bara ge en bild av hur jag upplever att det fungerar på den psykiatriska klinik där jag själv jobbar. Enligt min erfarenhet så bedriver psykiatrikerna, läkarna, AT-läkarna och ST-läkarna på min arbetsplats inga terapeutiska behandlingar eller samtalsbehandlingar över huvudtaget. De patientkontakter de har är ofta kortvariga och handlar främst om sjukskrivningsfrågor, medicineringsfrågor, bedömningar av övriga hälsotillstånd och liknande. Eftersom jag själv inte tillhör yrkeskategorin psykiatriker så kan jag förstås inte ge någon allomfattande bild av exakt hur de arbetar, men enligt vad jag förstått så bedriver de hursomhelst ingen terapi. Kombinationen psykiatriker och psykoterapeut tror jag är ganska ovanlig, men jag kan ha fel på den punkten. Är man främst intresserad av terapisamtal och/eller samtalsbehandlingar i allmänhet, vilket jag tolkar dina frågor som att du är, så tror jag att socionom/kurator/psykolog-yrkena är att föredra framför läkare. Läkarna på den klinik jag själv arbetar har som sagt oftare kortare kontakter, kortare samtal, bedömningssamtal och liknande och sällan längre kontakter eller terapier. Hoppas du får ut någonting av mitt svar :) Jag är som sagt ingen läkare själv så om här finns någon som har mer kunskap i frågan så är det fritt fram att rätta mina påståenden eller berätta mer om yrket som psykiatriker!

2012-01-12 @ 15:17:19

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Blogg listad på Bloggtoppen.se