Scientologer storsatsar i Sverige

Sydsvenska Dagbladet har nu scientologikyrkan i Arlöv som tema. Kan det måhända bero på att den borttynande scientologförsamlingen plötsligt slantade upp 50 miljoner för en fin kåk som kan inhysa en "Ideal Org"?

Artiklarna är välskrivna. Även intervju med ex-scientolog.

Frifräsande psykiater får svar på tal

Jag skrev tidigare om Tomas Eriksson, psykiatern bakom "psykiatern.se". Nu har några represantanter från SBU-gruppen som skrivit riktlinjerna där KBT framhålls som behandlingsmetod replikerat i DN. De ger korta och sakliga argument till varför Tomas talar i nattmössan. Jag hoppas att deras replik inte går allmänheten förbi och att det framgår att Tomas Eriksson har udda åsikter om psykisk ohälsa och dess behandling.

Tips om psykiatri från "andra sidan"

Hittade via Psykbryt sidan Inre Rum och deras tidning Inblick.

Spännande och viktig läsning för den som arbetar med eller är intresserad av psykiatri och psykisk ohälsa.

Tomas Eriksson svamlar vidare, i DN

Mer märkliga åsikter från Tomas Eriksson, aka psykiatern.blogg.se. DN debatt i morse.

Nedan min kommentar till artikeln:

Tomas Eriksson representerar som tur är vare sig mig eller majoriteten av psykiatriker i Sverige. Han är ute och cyklar.

1. Han vet inte vad KBT innebär, det är uppenbart utifrån hans beskrivning.

2. Han undlåter att granska hela SBU's underlag samt ignorerar APA, NICE och andra omfattande granskningar som givit ungefär samma slutsatser som SBU.

3. Han har en mycket snäv syn på vetenskap som exkluderar den mesta forskning som görs och gjorts inom HELA medicinområdet. På sin hemsida beskriver han den dubbelblinda placebokontrollerade studien som golden standard. Vare sig psykoterapeuten eller ortopeden kan vara blinda för vilken behandling de ger.
 Vidare så undlåter han att diskutera de nackdelar randomiserade kontrollerade läkemedelsstudier har. Väl beskrivet i en artikel i BMJ hur slutsatserna av metaanalyser förändras om man tar med läkemedelsföretagens icks-publicerade studier.
Dessutom finns enorma metodproblem i dessa RCT's, exempelvis sådan åtstramning av inklusionskriterier att den återstående populationen blir helt olik den genomsnittliga patienten på en mottagning.

Jag skäms en smula över att en kollega går ut på detta sätt, som vore han en rättvisans försvarare.

RSS 2.0