Anna Wahlgren - ännu mer knas

I en krönika om IAHP och Glenn Doman skriver Anna W mer om barnläkare och psykiatriker:

Så varför fortsätter BVC ge sina bisarra s.k. råd som fjättrar barnen vid deras överlevnadsångest i stället för att befria dem ifrån den; varför fortsätter barnläkarna skriva ut neuroleptika i stället för att hjälpa föräldrarna hjälpa sina barn, varför fortsätter barnpsykiatrikerna att klistra bokstavsdiagnoser enligt APA:a kriminellt lösliga boliner på oskyldiga barn som bara behöver sova ordentligt och slippa allt detta socker och i övrigt få mild och vänlig ledning här i världen av ansvarsfulla föräldrar och kompetenta lärare för att klara sig alldeles förträffligt, varför fortsätter Världen förstöra, droga, oskadliggöra, bedöva, bakbinda, bura in och vingklippa dessa sina minsta i stället för att släppa dem fria?
Varför?!
För att de inte begriper bättre? Å, jo de begriper nog.


Så Anna Wahlgren menar således att APA, en av de största organen för psykisk hälsa och psykiatrisk forskning, och svenska BVC-läkare, begriper att det de gör är att droga ned och förstöra små barn?

Det skulle innebära att Wahlgren tror att psykiatriker och svenska barnläkare alla är ngn slags sadister som med vett och mening vill skada barn.

IAHP är en metod framtagen av Glenn Doman som syftar till rehabilitering av hjärnskadade barn. Doman har publicerat en mängd fallbeskrivningar men enligt barnläkarföreningen så är det helt otillräckligt bevisat att det ger effekt. Dessutom är Domans teori om hur hjärnan fungerar rejält föråldrad och stämmer ej med modern forskning. Wahlgren har varit och besökt Domans klinik och skriver apropå det:

Å, säger den konventionella läkarvetenskapen, och har gjort i 50 år: det finns inga vetenskapliga bevis här! De där barnen hade säkert lärt sig gå, se, höra, tala och läsa i alla fall, bara tiden var mogen! Visserligen var de förlamade, spastiska, fastlåsta i fosterställning, offer för förfärliga krampanfall många gånger dagligen och kanske alldeles okontaktbara - men de skulle säkert ha blivit bra ändå bara tiden var mogen! De skulle de inte.
Tro mig. Jag har sett dem.

Åtminstone jag är tveksam att sätta min tillit till Wahlgren efter att ha sett vad och vilka hon refererar till.

Jag är förbluffad över att Anna Wahlgren är så uppskattad och populär och att hon på sitt eget forum, som är välbesökt, har en viss gurustatus.

Mera scientologknas från Anna Wahlgren

För två år sedan skrev Wahlgren såhär på sitt eget forum:

Från Kommittén för Mänskliga Rättigheter har jag fått följande uppgifter i dag:

"I dag kostar psykiatrin det svenska samhället omkring 50 miljarder per år. Vad får vi för det?

vansinnesdåd - majoriteten av alla personer som begått vansinnesdåd har fått någon form av psykiatrisk behandling / drog innan våldet;

en nerdrogad befolkning - ca en miljon svenskar tar personlighetsförändrande psykiatriska droger

förtidspensioneringar av unga på grund av 'psykisk ohälsa' har tredubblats på tio år. 40 procent av alla förtidspensioneringar beror på såkallad 'psykisk ohälsa';

självmord i samband med psykiatrisk vård: enligt en undersökning som KMR gjort visar det sig att av 278 självmördare tog 78 procent psykofarmaka, just det som skulle förhindra självmorden."

Man kommenterar:  "I Sverige vill nu politiker satsa miljardbelopp på psykiatrin trots att flera undersökningar visar att psykiatrin har nära nog ett nollresultat - ett slags omvänd nollvision. Man kan helt enkelt inte bota psykiskt störda människor. Psykiatrin är uppenbarligen den enda instans som kan framhålla sina totala misslyckanden för att få mer resurser från staten. Det är på tiden att den ödeläggelse som psykiatrin åstadkommer på alla områden i samhället görs känd."

____________________________________________________________________________

Wahlgren är inte källkritisk precis. Man behöver inte vara särskilt smart för att se bristerna i KMR's propaganda.

Vad konstigt, de som begår vansinnesdåd har haft kontakt med psykiatrin... För det första har vi ganska lite "vansinnesdåd" i Svergie. Det är farligare att gå ut i Stockholm och roa sig en fredagkväll än att bo granne med en psykotisk person. För det andra, det är väl rätt rimligt att personer som begår brott pga sjukdom har haft psykiatrisk kontakt? En person som dör i hjärtinfarkt har ofta haft kontakt med hjärtsjukvården innan.

Varför skulle int epsykisk ohälsa kunna öka? Astma ökar, hjärtkärslsjukdomar har ökat. Skulle psykiska besvär vara skiljt från andra sjukdomstillstånd?

Vad gäller SSRI och självmord så är det naturligtvis beklagligt varje gång psykiatrin inte lyckas förhindra ett självmord. Men återigen. Det händer ofta att en person som varit på hjärtmottagningen segnar ned i en hjärtinfarkt några veckor senare. Varför det? För att vare sig kardiologer eller psykiatriker kan spå i framtiden. Det rör sig om personer som har svåra sjukdomar.

KMR, med Anna Wahlgren som ivrig påhejare, driver testen att psykiatrin orsakar psykiska besvär.
Det stämmer mycket illa med verkligheten. Psykiatriker går inte ut på gatan och plockar upp folk för att få patienter. Folk söker till psykiatrisk mottagning och vårdcentral för att de mår dåligt.
KMR påstår vidare att psykiatrin har nollresultat, "enligt undersökningar". Psykiatrisk behandling har i många fall inte lysande resultat, precis som andra specialiteter.
En person som fått en hjärtmuskelinflammation och genomgår en hjärttransplantation kommer resten av livet stå på immunhämmande läkemedel, ha nedsatt prestationsförmåga och kan kanske inte återgå i arbete. Är hjärtvården kass för det?

För övrigt så är det förvånande att medlemmarna på Wahlgrens forum försvarar henne så idogt. Det är väl en liten sak att erkänna att det är olämpligt och korkat att stödja KMR?

Anna... Är det inte dags att distansera dig från KMR och scientologerna? Det är stort att vara felfri men större att kunna erkänna sina misstag.

Knas-Anna Wahlgren och Scientologerna II

Det här är sådant som gör internet så spännande, hur något växer fram , diskuteras, undersöks och utvecklas.

I detta fall startar det med Anna Wahlgrens krönika.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Anna_Wahlgren_Buchmesse2006.jpg/180px-Anna_Wahlgren_Buchmesse2006.jpg

I sammanfattning:
 • Anna Wahlgren är stolt medlem i Kommittén för Mänskliga Rättigheter (CCHR)
  Hon berättar inte att det är en av flera scientologiska frontorganisationer som t ex Narconon (missbruksvård med bastubad och vitaminsprutor), Drogfritt Sverige (får inte längre informera på många skolor pga propaganda) osv.
 • Därefter citerar hon ur KMR's propagandamaterial. T ex att psykiatriker tjänar mer pengar ju mer recept de skriver, upp till en kvarts miljon i extrapengar...
  helt fel, finns ingen sådan koppling. Jag hade nog märkt om jag fick pengar för mina recept. Mitt lönekuvert består bara av en fast månadslön och ev ersättning för jourtjänstgöring.Läkare som föreläser på uppdrag av läkemedelsindustrin kan därmot få ersättning för detta. Ungefär lika mycket som man får om man föreläser åt en annan typ av företag eller på en utbildning.
 • Skriver som rubrik till krönikan "Barnpsykiatrin är en dödsfälla" Citerar KMR påståenden om hur psykofarmaka drivit barn till självmord.
 • Hon citerar sin egen bok, barnaboken 2008, "20 procent av alla västvärldens spädbarn under ett år ges i dag psykofarmaka (2008). I Sverige har förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel till barn ökat med 200 procent, varav 30 procent till barn 0 - 4 år, sedan år 2000."
  En statistikmiss som dementerats tidigare i pressen för övrigt.
 • Hon tackar Peter Anstrin på KMR (som också råkar vara en av de högst scientologiskt utbildade svenskarna. OT VIII numera.
 • För övrigt så har Anna W tydligen gått på en av scientologernas vitkigaste idéer: Att psykiatrin är helt väsensskild från övrig vård i ideologi, juridik och utövare. Psykiatriker är maktfullkomliga förtryckare, delaktiga i en konspiration som syftar till hjärntvätt och läkemedelsprofit.
  Jag undrar hur Anna Wahlgren ser på hjärtläkare, gynekologer osv. Vi har ju gått samma utbildning. Mindre än 20% av de som är psykiatriker hade bestämt sig för det innan de började läkarutibldningen. Personligen så valde jag mellan psykiatri, kardiologi (hjärtmedicin) och palliativ vård.
Flera bloggar uppmärskammar krönikan, t ex scientologsekten, undertecknad, Trollhare, Frk K.

Därefter dyker det upp diskussionstrådar på Wahlgrens eget forum, diskussioner som startas i det vanliga forumet men sedan förpassas till forumavdelningen "Slasktratten". Där vill de erfarna forummedlemmarna inte gärna läsa på om KMR och scientologin utan menar att det väl är bra att psykiatrin granskas. Bloggen scientologsekten citeras.

familjeliv.se startas en diskussion, här är det högre i tak i diskussionen och in tråden ser man hur användare börjar göra research på KMR och scientologin.

Nu hoppas jag att någon av kvällstidningarna ska uppmärksamma det hela. Varför då?

Anna Wahlgren har i kraft av sitt kändisskap och sina böcker en möjlighet att påverka föräldrars syn på psykiatri och psykisk sjukdom. Att hon på grund av okunnighet eller korkskallighet propagerar scientologers syn på psykiatrin är ett problem.

Scientologins metod är att verka i det fördolda, genom frontorganisationer, pressmeddelanden till landsortstidningar med till synes vederhäftiga avsändare, genom kändisar, genom "personlighetstester" osv osv.
Därför är det angeläget att lyfta upp deras propagande och avslöja den för vad den är.

För övrigt anser jag att psykiatr ska granskas, att psykisk ohälsa ska diskuteras och att läkare inte ha rmonopol på att tala om diagnoser, medicinering och samhälle. Men blanda inte in "källor" som påstår att en psykiatrisk internationell konspiration låg bakom 9/11, startade en panikkampanj om fågelinfluensa, konstruerade koncentrationsläger och driver arabisk terrorism....

Knas-Anna Wahlgren och scientologerna

Anna Wahlgren inleder sin senaste krönika med "Barnpsykiatrin - en dödsfälla!"

Därefter radar hon upp "fakta" som alla är tagna från Kommittén för mänskliga rättigheters (KMR) hemsida. Hon är stolt stödjare av KMR och tackar Peter Anstrin och Sonja Hammar.

Efter att ha kritiserats för att stödja KMR som i sin tur är en scientologfront menar hon och hennes försvarare på hennes eget forum att det inte är relevant att scientologykrkan var med och startade KMR. Några av debattörerna på forumet dristar sig till att gissa att KMR säkert tagit avstånd från scientologin sedan dess.

Peter Anstrin är opererande Thetan på nivå VII. Han är sannolikt en av de som gått längst i scienologirörelsen i sverige. Han är också redaktör för KMR's tidning. Det verkar alltså inte som om KMR distanserat sig särskilt långt från scientologerna...

Anna Wahlgren är känd för flera saker. Bästsäljaren "barnaboken" om barnuppfostran, "sova-hela-natten-metoden" som väckte kritik eftersom hon där går emot riktlinjerna kring plötslig spädbarnsdöd och säger att barn ska sova på mage. Hon är också känd arvtagerska, att ha fått 9 barn med 3 olika män samt att ha varit gift 6 ggr. Hon anser vidare att dagis är skadligt för barn. Hennes böcker baseras mycket på hennes egna erfarenheter av moderskap och hon titulerar sig författare.

Det är oroande, om än inte förvånande, att en person med visst genomslag bland föräldrar går ut och desinformerar om psykiatrin och psykisk ohälsa. Tråkigt också eftersom det verkar som om många föräldrar känt sig hjälpt av "barnaboken" och annat Wahlgren skrivit.

Anna Whalgren har sällat sig till den exklusiva skaran "kändisar" som framför scientologipropaganda. Knasigt.

Läs mer om Wahlgren och scientologin och om scientologi på scientologsekten som skrivs av en person som bemödat sig att samla information och länkar om scientologerna och deras olika frontorganisationer.

Guds eviga uppsåt triumferar nu (till människans bästa)

Vilken titel!

Denna bok och andra i samma genre (jag tror det kan vara relaterat till Jehovas Vittnen) låg staplade bredvid ett elskåp på min gata.


Länsakuten - en plats att andas?

Ett kort stenkast från ingången till Stockholms enda psykakut finns denna.

(det var iofs dagsljus då jag tog bilden men jag tyckte den kändes lite skrämmande på något sätt)


What else is there?

En låt som jag haft svårt att få ur huvudet sista tiden.

"What else is there", Royksopp


Att granska psykiatrin

I DN idag skriver ledningen för institutionen för konst om konstfackseleven Anna Odells tilltag.

De inleder med att säga att beskrivningen av vad som hände på Liljeholmsbron och senare på länsakuten St:Göran är ensidig, De presenterar dock inte någon annan bild.

De säger sig kunna leva sig in i känslan att bli lurad då man de de bästa intentioner.
Det undrar jag om de verkligen kan.
Att försöka hindra en annan person att skada sig själv eller andra, att utsätta någon för tvångsomhändertagande, att lägga en person i bälte. Det är inte precis vardagliga situationer.

Däreftter skriver de att psykiatrin inte ska vara skyddad från kritisk eller infiltrerande granskning.
Det har de förstås rätt i. Vården, precis som annan offentlig verksamhet, bör granskas.

Vem som ska granska är kanske en intressantare fråga:

- Journalister som wallraffar och sedan skriver reportage om vården? Absolut. Så länge det sker enligt journalistisk etik och inte kränker patienter.

- Konstnärer som spelar psykiskt sjuka i syfte att få ett visst bemötande, att det är en del i ett konstverk?
Tveksamt tycker jag. Jag är som jag skrivit tidigare inte säker på att Anna Odells tilltag i sig behöver vara vare sig omoraliskt eller skadligt. Det handlar om kontext och intentioner.

- Personer som är kritiska till psykiatrin, ex scientologer, som lurar sig in på en psykiatrisk avdelning. Kanske spelar de hotfulla i syfte att bli utsatta för att bli utsatta för ex rumsavskiljning. Därefter går de ut i media och menar att de bevisat att psykiatri inte är en vetenskap.

- Att spela psykiskt sjuk för att få sjukskrivning, förtidspension eller ett intyg som ökar chansen att få asyl i Sverige?

Jag tycker att konsten är viktiga i att kommentera samtiden. Den bör också provocera och skapa debatt.

Men...Lika lite som psykiatrin ska vara skyddad från granskaning ska konsten vara skyddad från ifrågasättande.
Det finns bra konst, det finns obehaglig men viktig konst, det finns dålig konst. Rimligen finns det också konst som ta mig tusan inte är konst överhuvudataget.

Det är inte upp till konstnären att bestämma vad konst är. Inte heller chefen för psykakuten eller ledningen för en institution på konstfack. Det är upp till betraktaren, deltagaren.

Jag ser fortfarande fram emot det färdiga verket.

Läs gärna Dr Salvans blogpost om Odell.

Tom Cruise - från en annan planet?

Utifrån hans uttalanden i detta klipp kan man undra. Huruvida han nått så högt i scientologhierarkin att han fått reda på Xenu rymdkejsaren osv.

Jag har ju tidigare skrivit lite om honom och länkat till en läckt scientologvideo.

Här intervjuas han efter sitt uttalande om Brooke Shields postpartumdepression.Några hejdlösa uttalanden:

Apropå teorin om att depression är kopplat till kemisk obalans:
 - Jag har läst all forskning på området och det teorin stämmer inte. Det borde du också göra (till programledaren).

- Om folk tar dessa "medvetandeförändrade droger" så får vi en "brave new world".
En jämförelse mellan psykofarmaka och samhället i Aldous Huxleys "A Brave New World",, ett 1984-liknande samhälle.
Scientologerna menar ju att psykiatrin styr en internationell konspiration som syftar till att hjärntvätta jordens befolkning...

Sedan kan man ju anmärka på hans attityd där alla som inte tycker precis som honom är dumma eller inte pålästa. Den attityden stämmer bra med det jag mött då jag på nätet debatterat psykiatri respektive scientologi med scientologer.
Faktiskt inleder Ron L. Hubbard sin bok "Dianetik" så. Det är viktigt att Du läser boken nogrannt. Om Du läst den och inte håller med så beror det på att du inte förstått det du läst. Det är ett intressant argument för en teori, eller hur?

Tom Cruise, som inte gått på högskola, har uppenbarligen en fantastisk kapacitet att läsa forskningsrapporter. Det har tagit flera år för expertgrupper med psykiatriker, farmakologer osv att göra en stor sammanställning om antidepressivas effekter vid depression (SBU-rapporten). Tom gjorde det jobbet samt läste på om alla andra psykofarmaka och andra behandlingsmetoder inom psykiatrin helt själv. Han hävdar ju att scientologi/dianetik botade hans dyslexi, han måste ha blivit både snabb och fruktansvärt smart på kuppen.

Scientologi och dianetik används för övrigt som exempelpå pseudovetenskap i Wikipedia.

Edit: Läste om mitt eget inlägg och såg att det kan verka lite drygt att jag kommenterar att Cruise inte har högskoleutbildning. Man kan förstå både ha en åsikt och ha rätt i den utan att ha läst 300 poäng biokemi, min poäng är att det är en så typiskt scientologisk attityd. Vi vet, experterna ljuger, det är en konspiration. Alla osm inte håller med är antingen oupplysta eller konspiratörer.

RSS 2.0