Människor är blinda

Hur kan man förklara detta fenomen?

Videon nedan är Derren Brown's version av ett numera klassiskt psykologiskt experiment. Originalexperimentet tar ut svängarna något mindre och det har jag inte kunnat hitta på nätet men däremot sett på en föreläsning av Predrag Petrovic (KI) då han talade om förväntan och hjärnan.


I korthet så kan man säga att:
- Den bild av verkligheten som uppstår i medvetandet är en mycket selektiv tolkning av den objektiva verkligheten utanför. Hjärnan arbetar hela tiden med att filtrera bort information som vi inte verkar ha användning för i ögonblicket och tar genvägar genom antaganden.

Att personerna i denna video inte märker att personen de just börjat tala med byts ut kan förklaras med att en stark förväntan vinner över det faktiska sensorisk input hjärnan får.

Man kan tänka sig samma fenomen i andra situationer, ex då man förväntar sig att cola-burken innehåller coca-cola tar det ett ganska bra tag innan man kan "acceptera" det verkliga förhållande, smaken av en slatt coca-cola uppblandad med en cigarettfimp. (verkligt exempel från studentpub).
Samma typ av förväntan gäller för placeboeffekt. Här händer andra spännande saker:
- Då vi förväntar oss att tabletten (sockerpiller) ska lindra smärta blir vår förväntan så stark att vi börjar omskapa verkligheten. Istället för att justera vår förväntan justerar vi ned smärtan vilket delvis görs för att vi aktivera endofrinsystemet, det kroppsegna morfinet.

Ibland tycker jag att det är ren magi detta med psykologi. Det finns massor med roliga, intressanta och häpnadsväckande experiment gjorda inom fältet experimentell psykologi.

KBT det enda rätta?

Svaret på frågan är troligen nej. Trots det så agerar både universitet och beställare av vård som om det vore sant, att KBT är den psykoterapiform som hjälper vid psykisk sjukdom.

Vad är evidens?
Det är enkelt uttryckt att det finns minst två oberoende randomiserade kontrollerade studier (RCT) som visar att metoden har effekt vid ett visst tillstånd. För att göra en RCT ska man slumpa patienterna till de olika behandlingarna som jämförs och sköta utvärdering och statistisk bearbetning på ett visst sätt. Ger man en evidensbaserad behandling så har man en statistisk anledning att tro att den kan ge positivt resultat.
Antidepressiv medicin t ex; överlag kan man säga att 70% av effekten hos antidepressiva läkemedel utgörs av placebo/sockerpillereffekt. Om man ger ett SSRI till 100 patienter kommer ca 40-60 uppleva 50% symtomreduktion. För placebo 25-45%.
Kanske har KBT-forskningen haft stor nytta av sina anknytning till beteendevetenskap och dess robusta forskartradition. Anlytiker har ju ägnat sig mest åt fallstudier tidigare...

I dagsläget har KBT bäst evidens för mild-måttlig depression, panikångest, social fobi, och tvångssyndrom.

Det finns utvecklingar av kognitiv terapi/KBT som också har viss evidens. T ex Dialektisk beteendeterapi vid borderlinepersonlighetsstörning, Schemafokuserad kognitiv terapi vid borderlinepersonlighetsstörning. För de övriga 8 personlighetsstörningarna finns ingen evidensbaserad behandling.
På en psykiatrisk öppenvårdsmottagning har ca 30% av patienterna en personlighetsstörningsdiagnos utöver sina andra diagnoser. I slutenvården är siffran närmare 70%. För dessa patienter finns ingen evidensbaserad behandling. Utöver DBT och MBT (mentaliseringsbaserad terapi) vid borderlinepersonlighetsstörning.

Trots det har allt fler psykiatriska kliniker som policy att bara satsa på vidareutbildningar i KBT. Nyligen lades hela den psykodynamiska grenen av Psykoterapiinstitutets utbildningar ned till förmån för KBT-utbildning.

Annan terapi
Samtidigt har evidensläget för olika utvecklingar av psykodynamisk terapi blivit allt bättre. Psykodynamisk kortidsterapi vid depression, panikångest osv vinner mark. Överföringsfokuserad terapi vid borderlinepersonlighetsstörning, osv.

Den mesta jämförande psykoterapiforskning visar inte stora skillnader mellan olika terapiformer. Man intresserar sig alltmer för att istället hitta vilka beståndsdelar i en psykoterapi som ger effekt. Hittills har det visat sig att den terapeutiska relationen/alliansen är den viktigaste. Inte helt förvånande kanske?

Naiva beslutsfattare
Beslutsfattare nedmonterar nu kompetensen avseende psykodynamisk behandling. I mina ögon mycket naivt att stirra sig blind på evidens och effektivitetsmått. Det är förvisso alldeles rimligt att ha som mål att öka tillgången till KBT eftersom det fortfarande är så att en majoritet av psykoterapeuter är psykodynamiker. Men inte till priset av att stänga ned psykodynamisk utbildning.

Jag hoppas på lite mer rim och reson i denna fråga. Pendeln kommer svänga igen, inte tillbaka, men åt ett annat håll. 3:e vågens psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi kommer vara ytterligare ett steg på vägen.

MBT, ACT, DBT är bra exempel på icke-dogmatiska metoder som är lätta att lära ut, inte år så skolbildningskänsliga och som har bra evidensläge.

RSS 2.0