Psykiaterns önskelista 2008

Vad jag vill ha i julklapp i år:

- Pillret, bok av journalisten Ingrid Carlberg
Läkemedelsindustrins relation till vetenskapen och läkarkåren måste vara reglerad och granskad. Jag har inte läst boken ännu men köpte den idag. Jag hoppas verkligen den är bra eftersom den fått stort genomslag.

- Mer acceptans för psykisk ohälsa

De sista 20 åren har stigmat för psykiska sjukdomar som depressio och panikångest minskat avsevärt. Dock finns mycket skam kvar kring psykisk sjukdom som ngt som drabbar "svaga" individer. Allmänhetens uppfattning om psykisk ohälsa har betydelse för de sjukas benägenhet att söka vård, tro att de kan bli friska och för politikernas vilja att skapa resurser. Kanske behövs det några kändisar som berättar i media om sin panikångest eller sin anhörigs självmord?

- Mer agentskap åt folket

Agentskap=upplevelsen att kunna påverka sitt eget liv och insikten om sitt eget ansvar för det.
Bristande agentskap är en av de viktigaste orsakerna till att människor går ned sig i psykisk sjukdom. Dessutom bidrar det till våldsbrott och hatbrott. Bara den som inte ser sitt eget ansvar för sitt liv klandrar andra på det sättet.

- Streck i en omodern och stundtals pinsam debatt i psykiaterkåren

I läkartidningen och tidningen Svensk Psykiatrin (psykiatriska föreningen) har det parallellt pågått debatter om vad psykiatri egentligen är. På ena sidan ett gäng förespråkare för tesen "psykiatri är en vetenskap om hjärnans sjukdomar. Punkt!". På andra sidan de som förespråkar psykiatrin som en specialitet som ägnar sig åt hjärna, psyke och då inbegriper ickemedicinska faktorer som mening, kultur osv.
För vilken svensson som helst är det nog uppenbart att psykiska sjukdomar behandlas bäst av en person (eller flera) som behäskar både hjärna, psykologi och har en insikt för människans villkor i vårt samhälle. Den reduktionistiska argumentationen om psykiatrin som ngt mer avgränsat och tydligt mätbart är... larvig. Några av de bästa inläggen skrevs av en kirurg med ett vettigt perspektiv på psykiatrin som just varande ngt annat än ex kirurgi.

- Ökad kunskap om evidensbegreppets användning i vård och utbildningspolitik

Beslutsfattare i vård och universitetsvärlden stirrrar sig idag blinda på "evidens". Majoriteten av de patienter som söker psykiatrisk vård skulle inte platsa i en randomiserad kontrollerad studie, den typ av studie som är "golden standard" för evidens. Naturalistiska studier, ex hur bra behandlingen fungerar på mottagningen X för deprimerade patienter under en två-årsperiod är behäftade med metodproblem som ger dem mycket dåligt bevisvärde i evidensjakten.
Jag är helt och hållet för att behandling ska utvärderas. Däremot är jag emot att man på dåliga grunder begränsar möjligheter både till behandling och utbildning i behandlingformer som idag inte nått upp till "god evidens".
Själv har jag vid sidan av min psykiaterutbildning psykoteraputbildning i "kognitiv terapi med beteendeinriktning", tillräckligt "rätt" utbildning för att vara KBT'are internationellt men inte enligt svensk standard, som den bestäms av beteendeterapeutiska föreningen. Det är en annan larvig revirstrid som blir än fånigare då man betänker att en flera av studierna på KBT vid depression och ångestsyndrom använder sig av snabbutbildade sjuksköterskor.

Mentaliseringsbaserad terapi och Psykologifabriken

http://www.psykologifabriken.se/

Denna nya site som tar upp nyheter och diskuterar psykoterapi så väl som psykologiska fenomen.

Det finns både ljud och videomaterial på siten som är proffsig och layouten långt från landstingsgrått.

Just nu berättar de om en intervju mer Per Wallroth som arbetar med mentaliseringsbaserad terapi.

Jag måste erkänna att jag tycker det är rätt häftigt att ett gäng psykologstudenter startar upp ngt så här proffsigt.

Scientologsekten

Skeptiker tipsade mig om denna sida.

Om du vill läsa lite lättsamt om scientologrörelsen, skrivet av en uppenbarligen kunnig person kan jag rekommendera http://scientologsekten.wordpress.com/

Mentalisering i SvD

Artikelserie om mentalisering och MBT i Svenska Dagbladet
Bra reportage.

Fd patient

Mentalisering och anknytning - Göran Rydén

Mentaliseringsbaserad terapi - Per Wallroth

Mentalisering i vardagen - Niki Sundström

RSS 2.0